Precourse 2023 – Fysioterapeuterna

2023-05-16 21:50

Sektionen för Reumatologi

Precourse under Reumadagarna 2023

Under årets Reumadagar anordnar reumasektionen en precourse med titeln ”Att få hjulet att snurra trots svaga ekrar – hur Observativ RörelseanalysTM kan förstärka fysioterapeutiska insatser”. Tiden för precourse är 10.00-11.30 den 27/9.

Föredragshållare är Sofia Backåberg, fysioterapeut, PhD och universitetslektor. Sofia har ett stort intresse för rörelseanalys och sitter i styrelsen för Observativ Rörelseanalys i Sverige. Hon är forskare och lärare på institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar där hon bland annat är programansvarig för ett internationellt masterprogram i hälsovetenskap. Sofia är även adjungerad professor på Faculty of Kinesiology, University of Calgary, Kanada.

Sofia Backåberg kommer att presentera ett nyutvecklat kliniskt verktyg - ORA-hjuletTM - som stöd för fysioterapeutisk rörelseanalys. ORA-hjulet kan även användas som ett pedagogiskt verktyg för att skapa delaktighet och tydliggöra ansvarsfördelningen i rehabiliteringsarbetet. Sofia kommer även att berätta om hennes pågående forskningsprojekt bland äldre personer, där en app, som bygger på videofeedback och reflektion, används i arbetet för att främja tillit till den egna fysiska funktionsförmågan kopplad till vardagsrörelser. Det kommer att finnas möjlighet att testa appen på plats.

Precourse är kostnadsfri. Välkommen med din anmälan via mail till reumatologi@fysioterapeuterna.se

Härtligt välkommen önskar
Styrelsen för reumasektionen

Senaste nyheterna

HPR Research Grant Call

2023-10-01 10:52

Sektionen för Reumatologi

EULAR HPR Research Grant Call är nu öppen för ansökningar med dead-line 23/10.

Reumadagarna 2023

2023-09-14 19:50

Sektionen för Reumatologi

Snart är det dags för årets Reumadagar i Malmö. Närmare bestämt den 27-29/9 och det ser vi fram...

Fysioterapeuternas bildpolicy

2023-09-14 19:40

Sektionen för Reumatologi

För kännedom så har förbundsstyrelsen i enligt med lagen om upphovsrätt och GDPR antagit en ny...

SRQ webbinarium

2023-09-13 21:17

Sektionen för Reumatologi

RDS – Reumatologins Digitala Stöd – bjuder in till lunchwebbinarium den 18/10 och den 14/12 med...

Digital utbildning kring axial spondylartrit- ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

2023-08-26 11:43

Sektionen för Reumatologi

Vi har fått en kursinbjudan från Reumatikerförbundet som under två eftermiddagar den 4-5/10 ger e...