Rapport från Reumadagarna 2022 – Fysioterapeuterna

2022-10-27 19:17

Sektionen för Reumatologi

Rapport från Reumadagarna 2022

Under Reumadagarna fick vi ta del av många intressanta föreläsningar. Flera av presentationerna berörde fysisk aktivitet och träning, kost samt personcentrering.

Nu finns referat (några längre och några kortare) från de olika föreläsningarna sammanställt i ett dokument som du finner under "Rapporter". Det läses i inloggat läge. 
Önskar du ta del av Kristina Hörnbergs och Caroline Feldthusens material från precourse finns det också att läsa under "Rapporter".

Senaste nyheterna

Rapport från Reumadagarna 2022

2022-10-27 19:17

Sektionen för Reumatologi

Under Reumadagarna fick vi ta del av många intressanta föreläsningar. Flera av presentationerna...

Material från precourse 2022

2022-09-27 19:31

Sektionen för Reumatologi

Tack till er alla som deltog på årets Reumadagar och precourse i Göteborg. Ett särskilt stort tac...

Mingel på Reumadagarna

2022-09-14 15:33

Sektionen för Reumatologi

Välkomna till mingel med Reumasektionen på torsdagen den 15/9 kl 10.40 (i fikapausen). Vi träffas...

Reumadagarna och SRQ-nyheter

2022-09-07 23:03

Sektionen för Reumatologi

Reumadagarna och precourse med våra föreläsare med dr och specialistfysioterapeut inom reumatolog...

Reumatikerförbundets riktade satsning till rehabiliteringsforskning

2022-08-31 21:23

Sektionen för Reumatologi

Reumatikerförbundets utlysningar är nu öppna och stänger den 30/9 2022