Rapport från Reumadagarna 2022 – Fysioterapeuterna

2022-10-27 19:17

Sektionen för Reumatologi

Rapport från Reumadagarna 2022

Under Reumadagarna fick vi ta del av många intressanta föreläsningar. Flera av presentationerna berörde fysisk aktivitet och träning, kost samt personcentrering.

Nu finns referat (några längre och några kortare) från de olika föreläsningarna sammanställt i ett dokument som du finner under "Rapporter". Det läses i inloggat läge. 
Önskar du ta del av Kristina Hörnbergs och Caroline Feldthusens material från precourse finns det också att läsa under "Rapporter".

Senaste nyheterna

Reumadagarna 2023

2023-11-23 21:55

Sektionen för Reumatologi

Ett sent men stort tack till Sofia Backåberg, fysioterapeut, PhD och lektor vid Linneuniversitete...

Lunchwebbinarium: EULAR 2023

2023-11-09 09:28

Sektionen för Reumatologi

Reumasektionen bjuder in till webbinarium torsdagen den 30 november kl 12.00-12.45.

Har specialistfysioterapeuter/ specialisttjänster en plats i vården?

2023-11-09 08:34

Sektionen för Reumatologi

Som ett bidrag till förbundets gemensamma ”Tallinje” har styrelsen för Reumatologisektionen arbet...

Reumatikerförbundet om forskningspartners

2023-10-18 20:46

Sektionen för Reumatologi

Reumatikerförbundet hälsar välkommen till webbinarium för forskare om samarbetet med forskningspa...

Reumatikerförbundets digitala utbildning kring axial spondylartrit

2023-10-04 17:56

Sektionen för Reumatologi

För information så har den digitala utbildning kring Axial spondylartrit- ur ett fysioterapeutisk...