Rapport från Reumadagarna 2022 – Fysioterapeuterna

2022-10-27 19:17

Sektionen för Reumatologi

Rapport från Reumadagarna 2022

Under Reumadagarna fick vi ta del av många intressanta föreläsningar. Flera av presentationerna berörde fysisk aktivitet och träning, kost samt personcentrering.

Nu finns referat (några längre och några kortare) från de olika föreläsningarna sammanställt i ett dokument som du finner under "Rapporter". Det läses i inloggat läge. 
Önskar du ta del av Kristina Hörnbergs och Caroline Feldthusens material från precourse finns det också att läsa under "Rapporter".

Senaste nyheterna

Uppföljning av patienter med axial spondylartrit

2023-03-26 16:14

Sektionen för Reumatologi

Tack för visat intresse och för tänkvärda frågor och reflektioner vid reumasektionens...

Stipendium till Nanna Svartz minne

2023-03-26 15:43

Sektionen för Reumatologi

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges först...

Webbinarium: Uppföljning av etablerad axial spondylartrit

2023-03-04 12:27

Sektionen för Reumatologi

Reumasektionen bjuder in till lunchwebbinarium torsdagen den 23 mars kl 12.15-13.00. Temat för...

Rapport från nätverk

2023-03-04 12:00

Sektionen för Reumatologi

Nu finns det en rapport från nätverksträff med reumateam i Sydsverige (SYRET) att läsa. Träffen...

Högskolekurs reumatologi

2023-02-15 20:21

Sektionen för Reumatologi

Karolinska Institutet kommer under höstterminen 2023 ge en kurs i ämnet reumatologi.