Rehabenkäten påminnelse – Fysioterapeuterna

2023-05-04 21:31

Sektionen för Reumatologi

Viktigt meddelande till medlemmar

För en tid sedan skickade sektionen för reumatologi ut en enkät i samarbete med Reumatikerförbundet. Enkätens syfte är att kartlägga rehabilitering inom reumatologi i Sverige.

Nu får just DU, som ännu inte har besvarat enkäten en sista chans att påverka framtiden inom reumatologi och rehabilitering. Deadline för att svara på enkäten har flyttats fram till den 30 maj.
Och, JA - vi behöver få in fler svar för att enkätens resultat ska spegla hur rehabiliteringen ser ut i hela vårt avlånga land och för att svaren ska kunna användas i påverkansarbete.

Senaste nyheterna

HPR Research Grant Call

2023-10-01 10:52

Sektionen för Reumatologi

EULAR HPR Research Grant Call är nu öppen för ansökningar med dead-line 23/10.

Reumadagarna 2023

2023-09-14 19:50

Sektionen för Reumatologi

Snart är det dags för årets Reumadagar i Malmö. Närmare bestämt den 27-29/9 och det ser vi fram...

Fysioterapeuternas bildpolicy

2023-09-14 19:40

Sektionen för Reumatologi

För kännedom så har förbundsstyrelsen i enligt med lagen om upphovsrätt och GDPR antagit en ny...

SRQ webbinarium

2023-09-13 21:17

Sektionen för Reumatologi

RDS – Reumatologins Digitala Stöd – bjuder in till lunchwebbinarium den 18/10 och den 14/12 med...

Digital utbildning kring axial spondylartrit- ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

2023-08-26 11:43

Sektionen för Reumatologi

Vi har fått en kursinbjudan från Reumatikerförbundet som under två eftermiddagar den 4-5/10 ger e...