Stig Thunes fond – Fysioterapeuterna

2022-06-06 21:22

Sektionen för Reumatologi

Stig Thunes fond

Stiftelsen Stig Thunes fond för omvårdnadsforskning inom området reumatiska sjukdomar välkomnar sökande från alla professioner inom området omvårdnad och rehabilitering vid reumatisk sjukdom.

Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status och ansökan ska vara komplett och av god kvalitet. Forskningspartner* i projektet är meriterande. Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Forskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt.

Ansökan ska göras på speciell blankett som finns på Reumatikerförbundets hemsida.

Sista ansökningsdag är den 1 oktober.

För mer information kontakta Forskningsavdelningen på Reumatikerförbundet
E-post:  forskning@reumatiker.se

Senaste nyheterna

Forskningsprojekt om vårdkontakter vid reumatisk sjukdom

2023-03-27 17:19

Sektionen för Reumatologi

Nedan finns information om ett forskningsprojekt till vilket man söker unga vuxna med reumatisk...

Uppföljning av patienter med axial spondylartrit

2023-03-26 16:14

Sektionen för Reumatologi

Tack för visat intresse och för tänkvärda frågor och reflektioner vid reumasektionens...

Stipendium till Nanna Svartz minne

2023-03-26 15:43

Sektionen för Reumatologi

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges först...

Webbinarium: Uppföljning av etablerad axial spondylartrit

2023-03-04 12:27

Sektionen för Reumatologi

Reumasektionen bjuder in till lunchwebbinarium torsdagen den 23 mars kl 12.15-13.00. Temat för...

Rapport från nätverk

2023-03-04 12:00

Sektionen för Reumatologi

Nu finns det en rapport från nätverksträff med reumateam i Sydsverige (SYRET) att läsa. Träffen...