Stipendium SveReFo Pfizer – Fysioterapeuterna

2023-04-22 11:17

Sektionen för Reumatologi

SveReFos och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning

SveReFo meddelar nu att ansökan är öppen till SveReFos och Pfizers stipendium för reumatologisk forskning och utveckling. Observera ett kort ansökningsdatum. Sista dag för ansökan är 2023-05-01. Var god se informationen nedan.

Anslaget syftar till att uppmuntra utveckling av och forskning om teamsamarbete inom reumavården för att skapa mervärde och förbättrad livskvalitet hos personer med reumatisk sjukdom.
Anslaget omfattar 50 000 kr och ska användas för utvecklings- eller forskningsprojekt kopplat till reumatologiområdet.

Formella förutsättning
Medlemmar i SveReFo som arbetar kliniskt med utveckling och/eller forskning med fokus inom området Reumatologi kan söka.
Ansökan ska innehålla följande två delar samt CV
1) Ansökan ska tydligt beskriva hur projektet/personen bidrar/bidragit till något av följande (max 500 ord):
– förbättrat omhändertagande av reumapatienter
– implementering av evidensbaserad forskning i den kliniska verksamheten
– nytänkande och innovation inom reumavården
– förbättrat samarbete mellan professionerna
– tydlig patientmedverkan i utvecklingsarbete/forskning
2) Ansökan ska även innehålla hur stipendiet skall användas för utvecklings- eller forskningsprojekt kopplat till reumatologiområdet (max 500 ord)

Samt sökandes CV med information om utbildning, yrkeserfarenhet, deltagande i projekt/studier, publikationer och andra meriter (max 2 sidor)

Ansökan
Ansökningsformulär finns på Ansökan SveReFo Pfizer stipendiet

Beslutskommitté
Stipendiekommittén består av fem ordinarie medlemmar varav en är ifrån, och utses av, Pfizer och övriga fyra utses av SveReFos styrelse. Pfizers representant deltar ej i urvalet av stipendiater.

Notera att anslaget inte kan användas för resor, kongresser eller utbildning. Redovisning av anslaget inom 2 år emotses som en kortare rapport att redovisas på Sverefos hemsida, www.sverefo.nu

 

 

Senaste nyheterna

HPR Research Grant Call

2023-10-01 10:52

Sektionen för Reumatologi

EULAR HPR Research Grant Call är nu öppen för ansökningar med dead-line 23/10.

Reumadagarna 2023

2023-09-14 19:50

Sektionen för Reumatologi

Snart är det dags för årets Reumadagar i Malmö. Närmare bestämt den 27-29/9 och det ser vi fram...

Fysioterapeuternas bildpolicy

2023-09-14 19:40

Sektionen för Reumatologi

För kännedom så har förbundsstyrelsen i enligt med lagen om upphovsrätt och GDPR antagit en ny...

SRQ webbinarium

2023-09-13 21:17

Sektionen för Reumatologi

RDS – Reumatologins Digitala Stöd – bjuder in till lunchwebbinarium den 18/10 och den 14/12 med...

Digital utbildning kring axial spondylartrit- ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

2023-08-26 11:43

Sektionen för Reumatologi

Vi har fått en kursinbjudan från Reumatikerförbundet som under två eftermiddagar den 4-5/10 ger e...