SveReFo Pfizer stipendium – Fysioterapeuterna

2022-04-15 17:46

Sektionen för Reumatologi

SveReFo Pfizer stipendium

Nu finns möjlighet att ansöka om SveReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning.

Anslaget syftar till att uppmuntra utveckling av och forskning om teamsamarbete inom reumavården för att skapa mervärde och förbättrad livskvalitet hos personer med reumatisk sjukdom.
Anslaget omfattar 50 000 kr och ska användas för utvecklings- eller forskningsprojekt kopplat till reumatologiområdet. 
Medlemmar i SveReFo som arbetar kliniskt med utveckling och/eller forskning med fokus inom området Reumatologi kan söka.

För ytterligare information och ansökningsformulär, var god se www.sverefo.nu

Sista dag för ansökan: 2022-05-01

Senaste nyheterna

Digitalt seminarium om vårdförlopp GCA

2023-05-16 22:36

Sektionen för Reumatologi

Det har kommit en inbjudan till digitalt seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlo...

Precourse under Reumadagarna 2023

2023-05-16 21:50

Sektionen för Reumatologi

Under årets Reumadagar anordnar reumasektionen en precourse med titeln ”Att få hjulet att snurra...

Viktigt meddelande till medlemmar

2023-05-04 21:31

Sektionen för Reumatologi

För en tid sedan skickade sektionen för reumatologi ut en enkät i samarbete med Reumatikerförbund...

SveReFos och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning

2023-04-22 11:17

Sektionen för Reumatologi

SveReFo meddelar nu att ansökan är öppen till SveReFos och Pfizers stipendium för reumatologisk...

Lunchwebbinarium SRQ

2023-04-05 11:47

Sektionen för Reumatologi

Vi har fått en inbjudan till två olika lunchwebbinarium, det första den 18/4 vilket kommer handla...