Webbinarium: Uppföljning av etablerad axial SpA – Fysioterapeuterna

2023-03-04 12:27

Sektionen för Reumatologi

Webbinarium: Uppföljning av etablerad axial spondylartrit

Reumasektionen bjuder in till lunchwebbinarium torsdagen den 23 mars kl 12.15-13.00. Temat för webbinariet är "Strukturerad uppföljning av patienter med etablerad axial spondylartrit".

I region Västerbotten har man sedan ett par år, infört och utvecklat en standardiserad rutin för uppföljning av dessa patienter. Leg fysioterapeut Lars Ångström presenterar bakgrund, struktur och egna erfarenheter. Tanken är att detta ska kunna ge oss inspiration för fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte kring ämnet. Finns det fler goda exempel från andra orter?

Det krävs ingen föranmälan för att delta i webbinariet. Logga in via teamslänken nedan:

Varmt välkommen att både lyssna och dela med dig!

Senaste nyheterna

Forskningsprojekt om vårdkontakter vid reumatisk sjukdom

2023-03-27 17:19

Sektionen för Reumatologi

Nedan finns information om ett forskningsprojekt till vilket man söker unga vuxna med reumatisk...

Uppföljning av patienter med axial spondylartrit

2023-03-26 16:14

Sektionen för Reumatologi

Tack för visat intresse och för tänkvärda frågor och reflektioner vid reumasektionens...

Stipendium till Nanna Svartz minne

2023-03-26 15:43

Sektionen för Reumatologi

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges först...

Webbinarium: Uppföljning av etablerad axial spondylartrit

2023-03-04 12:27

Sektionen för Reumatologi

Reumasektionen bjuder in till lunchwebbinarium torsdagen den 23 mars kl 12.15-13.00. Temat för...

Rapport från nätverk

2023-03-04 12:00

Sektionen för Reumatologi

Nu finns det en rapport från nätverksträff med reumateam i Sydsverige (SYRET) att läsa. Träffen...