Aktiva sjukgymnaster och fysioterapeuter inom veterinärmedicin – Fysioterapeuterna

Aktivt verksamma sjukgymnaster och fysioterapeuter inom veterinärmedicin

Listan över aktiva fysioterapeuter och sjukgymnaster finns inte kvar på fysioterapeuternas hemsida.

Någon ny lösning finns inte i dagsläget.