Smärtsektionen – Fysioterapeuterna

Välkommen till Smärtsektionen!

Smärtsektionen är sektionen för dig med specialintresse inom smärta.

Smärtsektionen vill stödja medlemmarna i olika frågor inom området smärta samt bidra till utveckling och kunskapsspridning om fysioterapeutisk bedömning, behandling och rehabilitering av individer med smärta. Sektionen verkar också för ett tvärprofessionellt samarbete med andra yrkesgrupper som arbetar med smärta.

SENS nr 2-3, 2022

2022-10-24 10:00

Smärtsektionen

SENS nummer 1, 2022

2022-03-27 17:31

Smärtsektionen

Årsmöte 26/2 (digitalt)

2022-02-25 13:29

Smärtsektionen

Medlemskap

Smärtsektionen är sektionen för dig med specialintresse inom området smärta.

Länktips/litteratur

Länkar till organisationer inom området smärta och sensorisk stimulering   Swedish Pain Society...

Medlemstidningen SENS

Tidningen SENS ges ut av Smärtsektionen och utkommer med fyra nummer per år. Som medlem i sektion...

Akupunkturfolder

Smärtsektionen har skapat en informationsfolder om akupunktur som riktar sig till patienter. Här...

Smärtsektionens styrelse

Här finns kontaktuppgifter till Smärtsektionens styrelse.