Smärtsektionen – Fysioterapeuterna

Välkommen till Smärtsektionen!

Smärtsektionen är sektionen för dig med specialintresse inom smärta.

Smärtsektionen vill stödja medlemmarna i olika frågor inom området smärta samt bidra till utveckling och kunskapsspridning. Sektionen verkar också för ett tvärprofessionellt samarbete med andra yrkesgrupper som arbetar med smärta.

Följ Smärtsektionen på Facebook och Instagram för uppdateringar och kunskapsspridande inlägg: 
facebook logga instagramikon

Medlemskap

Smärtsektionen är sektionen för dig med specialintresse inom området smärta.

Länktips/litteratur

Länkar till organisationer inom området smärta och sensorisk stimulering   Swedish Pain Society...

Medlemstidningen SENS

Tidningen SENS ges ut av Smärtsektionen och utkommer med fyra nummer per år. Som medlem i sektion...

Smärtsektionens styrelse

Kontakt: smartsektionen@fysioterapeuterna.se