Styrelse – Fysioterapeuterna

Smärtsektionens styrelse

Kontakt: smartsektionen@fysioterapeuterna.se

Ordförande
Mathias profil

Mathias Andersson, Specialistfysioterapeut inom smärta och smärtrehabilitering, doktorand
Med i styrelsen sedan: 2014
Bor i: Falun
Jobbar inom: Doktorand på Högskolan Dalarna och forskar om barns fysiska aktivitet ur ett hållbarhetsperspektiv. Arbetar deltid som Universitetsadjunkt inom Högskolan Dalarnas Magisterprogram i Fysioterapi sedan 2014 (fokus på smärta och fysisk aktivitet). Tjänstledig från Smärtmottagningen och smärtrehabiliteringen i Region Dalarna pga nuvarande doktorandtjänst.
Intresse inom smärta: Känslornas inverkan vid långvarig smärta, Empowerment, Hjärnan och fysiologiska system.
Överskattat: Kortsiktigt konsekvenstänk.
Underskattat: Kroppens betydelse inom hälso- och sjukvården


Vice ordförande
Åsa profil

Åsa Österlund, Specialistfysioterapeut inom smärta och smärtrehabilitering, KBT-terapeut
Med i styrelsen sedan: 2018
Bor i: Bohus
Jobbar inom: Specialistvården på Capio Lundby Specialistsjukhus, jobbar mot psykiatrin, medicin, kirurgen och ÖNH. Arbetar bland annat med bukrelaterad smärta, trauma och psykisk ohälsa samt långvarig smärta.
Intresse inom smärta: Bemötande och kommunikation, detektivarbetet tillsammans med patienten med att förstå dem och se till helheten. Sambandet mellan nervsystem, immunförsvar, tankar, känslor, kropp och beteenden.
Överskattat: Förenklingar och symptombehandlingar.
Underskattat: Att förklara komplexiteten av kemin bakom känslor och minnena vi bär på.


Ledamot
Anton profil

Anton Brännlund, Fysioterapeut, MSc
Med i styrelsen sedan: 2021
Bor i: Malmö
Jobbar inom: Reumatologisk mottagning på Skånes universitetssjukhus
Intresse inom smärta: Kommunikation, beteendemedicin och psykologiska aspekter av smärtupplevelsen.
Överskattat: Komplicerade träningsprogram och träningsprylar.
Underskattat: Terapeutisk allians


Ledamot

Erwin profil

Erwin Lindén, Specialistfysioterapeut inom smärta och smärtrehabilitering
Med i styrelsen sedan: 2023
Bor i: Stockholm
Jobbar inom: Aktiv som kliniker sen 2013, mestadels inom primärvård i Region Stockholm. I dagsläget fysioterapeut på Ryggkirurgskt Centrum på Sophiahemmet i Stockholm.
Intresse inom smärta: Filosofiskt och akademiskt intresse inom nerv- och immunsystemets biologi men praktiskt och kliniskt intresse för skapandet av det trygga narrativet bakom smärtan och processen mot vad som för individen innebär återhämtning.
Överskattat: Smärta
Underskattat: Självmedkänsla och få tunga repetitioner.


Ledamot
Linda profil

Linda Nystrand, Fysioterapeut, MSc
Medlem i styrelsen sedan: 2023
Bor i: Uppsala
Jobbar inom: Primärvården
Intresse inom smärta: Det kommunikativa och relationella, empowerment, beteendemedicin och fysiologi kopplat till smärtupplevelsen.
Överskattat: Att benämna träning som “fel” eller “farlig”.
Underskattat: Teamkänslan, både med patienten och med kollegor.


Ledamot
Peter profilbild

Peter Lindberg, Specialistfysioterapeut inom smärta och smärtrehabilitering, doktorand
Med i styrelsen sedan: 2020
Bor i: Stockholm
Jobbar inom: Doktorand på Karolinska Institutet och forskar om osteoporos och fysisk aktivitet. Tidigare jobbat inom primärvården sedan 2013.
Intresse inom smärta: Uppfattningar och föreställningar relaterat till smärta, förklaringsmodeller, bedömning av smärtproblematik, samt beteendemedicin (KBT/ACT) och hur man kan inkorporera det i rehabiliteringen av patienter med långvarig smärta.
Överskattat: Prinsesstårta.
Underskattat: Handtaget i taket i bilens passagerarsäte som man kan hålla sig i vid skarpa svängar. 


Ledamot
Sofia profil
Sofia Jarlbring, Specialistfysioterapeut inom smärta och smärtrehabilitering
Med i styrelsen sedan: 2020
Bor i: Barsebäck
Jobbar inom: Specialistenhet Palliativ vård och Avancerad Sjukvård i Hemmet Lund
Intresse inom smärta: kommunikation, barn och ungdomar, att lyssna till patienten
Överskattat: Power-walks.
Underskattat: Att använda alla våra sinnen.

Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor, funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta Smärtsektionens styrelse:

smartsektionen@fysioterapeuterna.se