Verksamhet – Fysioterapeuterna

Verksamhet

Smärtsektionens huvudsakliga uppgifter är att:

  • vara ett forum för yrkesutveckling och ett stöd för den kliniska verksamheten,
  • utgöra ett nätverk inom yrkeskåren och stärka erfarenhetsutbytet,
  • utveckla specialiseringen och yrkesgruppens legitimitet,
  • genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser inom området,
  • delta i förbundets opinionsbildningsarbete för att stärka professionen,
  • stärka vetenskaplig orientering och forskningsutveckling genom en starkare koppling till förbundets verksamhet vid universiteten,
  • besvara remisser i frågor som rör yrkesutveckling och klinisk verksamhet.

Stadgar

Smärtsektionens stadgar

Årsmöte

Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. På årsmötet redovisar styrelsen föregående kalenderårs verksamhet och ekonomiska utfall. Du har möjlighet att skicka in motioner till årsmötet och som medlem har du här möjlighet att påverka verksamheten. Kallelse sänds ut senast en månad före ordinarie årsmöte.

Historik

Smärtsektionen har sitt ursprung i två föreningar:

  • Svensk Akupunkturförening för Legitimerade Sjukgymnaster (SALS) och
  • Legitimerade Sjukgymnasters AlgologiFörening (LSgAF)

SALS bildades 1984 i Rättvik och LSgAF bildades 1995. Båda föreningarna kom 1996 att samarbeta i Sektionen för Smärta och Sensorisk Stimulering (SSS) inom LSR.

Den 12 april 2002 slogs SALS och LSgAF samman och lever sedan dess vidare som en sektion under LSR - Sjukgymnasternas sektion för Smärta och Sensorisk Stimulering. Samtliga medlemmar i SgSS måste sedan dess också vara medlemmar i LSR.

I samband med att LSR 2014 bytte namn till Fysioterapeuterna ändrade också SgSS namn och heter numera Smärtsektionen.

Smärtsektionens logga