Företagsförsäkringar – Fysioterapeuterna

Företagsförsäkringar

För dig som företagare har vi ett unikt försäkringsprogram anpassat efter just dina förutsättningar som fysioterapeut (sjukgymnast).

WillisTowersWatson

Vår samarbetspartner WillisTowersWatson (WTW) sköter samtlig administration och tar hand om din  frågor, om du vill ha offert eller ändra i din försäkring.

Telefon: 08-578 198 02 
E-post: fysioterapeuterna@willis.com

 

Försäkringsprodukter som erbjuds dig som medlem:

Praktikförsäkring; Ett komplett paket för dig som företagare innehållande egendomsförsäkring för brand-, vatten- och inbrott, avbrotts, ansvar, rättsskydd, kris, tjänsteresa, kundolycksfall etc. Försäkringen innehåller även den lagstadgade patientförsäkringen.

Sjukavbrottsförsäkring; Ersätter företagets fasta kostnader vid avbrott p g a sjukdom/olycksfall. Fasta kostnaderna kan vara anställdas löner, hyra, räntor, försäkringar etc. Tecknas endast i kombination med sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkring; Ger dig tillgång till vård utan remisser. Ersätter kostnader för ex. läkarvård, sjukhusvård, läkemedel, resor och logi.

Skada inträffad före 1 mars 2012

Behöver du anmäla en skada som inträffade före 1 mars 2012 ska du skicka din anmälan till

Trygg Hansa
106 26 STOCKHOLM