GDPR i hälso- och sjukvård – Fysioterapeuterna

GDPR i hälso- och sjukvården

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation), GDPR som lag i Sverige. Förordningen innebär ett skärpt och i vissa delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bland annat i att personuppgiftslagen (1998:204), PuL upphävs.

För hälso- och sjukvårdens del innebär reformen att en viss del av gällande dataskyddsreglering kommer att finnas utanför den sedan 2008 gällande patientdatalagen (2008:355), PDL.

Fysioterapeuterna har tagit fram en kortfattat sammanställning i hur detta regelverk kommer att påverka hälso- och sjukvården.

(För att få tillgång till dokumentet måste du vara inloggad)

GDPR för förtroendevalda

OBS! Ovanstående information vänder sig till dig som företagare. Är du fackligt förtroendevald hittar du relevant information via länken nedan;