Rabatter för företagare – Fysioterapeuterna

Rabatter för företagare

Som medlem och företagare har du tillgång en rad erbjudanden.

Eftersom detta är en medlemsförmån krävs inloggning för att du ska få ta del av alla erbjudanden.

Fysioterapeuterna har bland annat avtal om erbjudanden som rör uttrustning, material, försäkringar, ekonomiska och juridiska tjänster samt försäkringar via företagen Enovis, Medema, JA-Inkasso, Gorilla Sports, Lönnqvist & Co advokatbyrå, Max Mathisen samt Inter.