Stöd till företagare – Fysioterapeuterna

Stöd till dig som företagande medlem

Fysioterapeuterna ger stöd till företagande medlemmar.

Tjänster och förmåner för företagande medlemmar

Du som är företagare får information om lagar, avtal, försäkringar, bolagsformer, marknadsföring med mera. Här får även du fysioterapeut (sjukgymnast) som är på väg att starta eget rådgivning och stöd.

Förmåner

Medlemskapet innebär att du får rådgivning och stöd i många av de frågor en företagande fysioterapeut ställs inför. Vi bevakar även vårdvalens utformning vad beträffar fysioterapi, upphandlingsfrågor enligt LOU och LOV samt möjligheterna att verka enligt LOF. Vi hjälper också till med avtalsgranskning.

Vi erbjuder intressanta utbildningar och seminarier till kraftigt subventionerade priser. 

På våra sidor hittar du även relevanta avtalsmallar och checklistor samt branschnyheter. Du får också rabatt på erbjudanden och tjänster hos vissa leverantörer.

Försäkringar

Som medlem kan du teckna förmånliga gruppförsäkringar, till exempel patientansvarsförsäkringen.

Vi förhandlar nationella taxan

Fysioterapeuterna ansvarar för att förhandla om den så kallade nationella taxan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Taxan fastställs därefter av regeringen. Fysioterapeuterna bidrar med sin sakkunskap och erfarenheter inför och under förhandlingarna.

Tvisteförhandlingar och ykesjuridik

Fysioterapeuterna driver rättstvister som är av principiell vikt för professionen. Som medlem kan du också vända dig till oss i andra yrkesrelaterade ärenden, gällande exempelvis Lex Maria och tolkningen av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Avgifter

Om avgifter och medlemskapet
Enligt förbundets stadgar ska den som bedriver företag i någon form (heltid eller som bisyssla) betala en serviceavgift.

Avgifter per år

  • Förbundsavgift, från din privata ekonomi: 150 kr x 12 = 1800 kr
  • Serviceavgift från ditt företag: 675 kr x 4 = 2700 kr inkl moms (2160 exkl moms)
  • Summa: 4500 kr.

En medlem som inte är företagare betalar årligen 3360 kr. OBS! Serviceavgiften är avdragsgill. Efter avdrag betalar företagande medlem netto ungefär samma summa som "vanlig" medlem.

IPPTA

Fysioterapeuterna är medlem i International Private Physiotherapy Association (IPPTA), som är en underavdelning inom WCPT (World Confederation for Physical Therapy) för privatpraktiserande fysioterapeuter.