Bli förtroendevald – Fysioterapeuterna

Bli förtroendevald

Det finns många sätt att engagera sig i förbundet. Du kan bli förtroendevald på din arbetsplats, bli aktiv i din distriktsstyrelse, engagera dig i din sektion, engagera dig i påverkansfrågor eller delta i en arbetsgrupp där ditt uppdrag är att föra fram kårens kompetens.

Anmäl nytt uppdrag!

Kontakt din distriktsstyrelse om du är intresserad av att bli förtroendevald. Det är din distriktsstyrelse som utser och anmäler in nya förtroendevalda till förbundet.

Så snart ditt uppdrag är registrerat får du en mailbekräftelse.

Stöd från förbundets kansli

Tjänstemän på förbundets kansli arbetar med frågor som rör avtal, förhandlingar, löne- och villkorsfrågor, opinionsbildning, forskning och professionsutveckling, utredningar och information med mera.

Stöd från förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen (FS) bistår distrikt och sektioner vid årsmöten, medlemsmöten, politikeruppvaktningar eller andra sammankomster. 

Kurser för fackligt förtroendevalda

Förbundet erbjuder grundkurser för dig som är ny i fackligt uppdrag på arbetsplatsen.