Ny som förtroendevald – Fysioterapeuterna

Ny som förtroendevald

Det finns många sätt att engagera sig i förbundet. Du kan bli förtroendevald på din arbetsplats, bli aktiv i din distriktsstyrelse, engagera dig i din sektion, engagera dig i påverkansfrågor eller delta i en arbetsgrupp där ditt uppdrag är att föra fram kårens kompetens.

Anmäl nytt uppdrag!

Kontakt din distriktsstyrelse om du är intresserad av att bli förtroendevald. Det är din distriktsstyrelse som utser och anmäler nya förtroendevalda till förbundets medlemsregister och din arbetsgivare. Efter registrering av ditt uppdrag får du ta del av viktig information, bland annat via webben.

Kurser för förtroendevalda

Förbundet erbjuder grundkurser för dig som är ny. Se till att delta i de kurser som kan komma beröra dig i ditt fackliga uppdrag så snart det är möjligt.

Stöd från förbundets kansli

Tjänstemän på förbundets kansli arbetar med frågor som rör forskning och professionsutveckling, utredningar, avtal, förhandlingar, löne- och villkorsfrågor, opinionsbildning och information med mera.

Stöd från förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen (FS) bistår gärna distrikten och sektionerna vid årsmöten, medlemsmöten, politikeruppvaktningar eller andra sammankomster. Kontakta ledamöterna i FS för vidare diskussion.