Fysioterapi ger resultat

Med inspiration från The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) i Storbritannien har Fysioterapeuterna tagit fram faktablad som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna av fysioterapeutiska insatser.

Faktabladen är gjorda för att användas i påverkansarbete i kontakt med politiker och beslutsfattare.

Övertygande forskning

Inom många av fysioterapins områden finns nu övertygande forskning som visar på att insatserna ger förbättrad hälsa och kostnadseffektivitetsvinster. Men många av de hälsofrämjande insatser som fysioterapeuter kan bidra med används ännu inte i tillräcklig omfattning inom hälso- och sjukvården. Det vill vi ändra på! Fysioterapeuterna har därför startat ett projekt där vi tar fram material som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna av fysioterapeutiska insatser.

Beställ faktablad

Redan nu kan du beställa faktabladen om fall och skörhet samt arbetshälsa utan kostnad för dig som medlem. 


Faktablad: Fall och skörhet

Fysioterapi förebygger fallolyckor, förhindrar och bromsar utvecklandet av skörhet och ökar den...

Faktablad: Arbetshälsa vid smärta i nacke och rygg

Fysioterapi med arbetsmodellen ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA) minskar antalet...