Förbundsstyrelsen – Fysioterapeuterna

Förbundsstyrelsen

Kongressen utser den förbundsstyrelse som arbetar i enlighet med den inriktning som kongressen beslutat.

Mandatperioden 2021-2024

 

Cecilia Winberg

Ordförande
070-928 61 13
cecilia.winberg@fysioterapeuterna.se

Sara Barsjö

Vice ordförande
070-792 71 84
sara.barsjo@fysioterapeuterna.se


Mikael Hjerne

Ledamot
070-399 70 48
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se


Kristina Wiggefors

Ledamot
070-325 62 46
kristina.wiggefors@fysioterapeuterna.se


Ingela Lundholm Tengvall

Ledamot
070-317 56 20
ingela.tengvall@fysioterapeuterna.se


Philip Ohlsson

Ledamot
073-730 77 04
philip.ohlsson@fysioterapeuterna.se


Annie Palstam

Ledamot
0701-42 13 61
annie.palstam@fysioterapeuterna.se


Lisa Svernby

Ledamot
0730-97 01 70
lisa.svernby@fysioterapeuterna.se


Maria Westin

Ledamot
070-486 10 09
maria.westin@fysioterapeuterna.se

Sammanträden 2022

  • 25-26 januari
  • 23 mars
  • 31 maj-1 juni
  • 17 augusti
  • 6-7 september
  • 18 oktober
  • 7-8 december

Pressbilder

Protokoll

Logga in för att ta del av protokollen från förbundsstyrelsens möten.

Antagna policys

Logga in för att ta del av förbundsstyrelsens antagna policys.

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Logga in för att ta del av verksamhetsberättelsen för 2020 med anteckningar. Versionen utan anteckningar kan du ta del av utan inloggning.

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsberättelse 2020