Förbundsstyrelsen

Kongressen utser den förbundsstyrelse som arbetar i enlighet med den inriktning som kongressen beslutat.

Mandatperioden 2017-2020


Övre raden: Pia Nilsson, Marita Lindqvist, Monica Berg, Charlotte Wåhlin, Mikael Hjerne. Nedre raden: Daniel Brandon, Cecilia Winberg, Stefan Jutterdal och Marie Granberg.


Stefan Jutterdal

Ordförande
070-624 98 95
stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se


Cecilia Winberg

Vice ordförande
0705-59 60 01 
cecilia.winberg@fysioterapeuterna.se


Monica Berg

Ledamot
063–15 36 14
monica.berg@fysioterapeuterna.se


Daniel Brandon

Ledamot
070–346 44 45
daniel.brandon@fysioterapeuterna.se


Marie Granberg

Ledamot
08-89 30 75
0708-89 83 00
marie.granberg@fysioterapeuterna.se


Mikael Hjerne

Ledamot
010–103 34 57
0703–99 70 48
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se


Marita Lindqvist

Ledamot
090–785 65 98
marita.lindqvist@fysioterapeuterna.se


Pia Nilsson

Ledamot
0340–48 20 36
0708–24 73 70
pia.nilsson@fysioterapeuterna.se


Charlotte Wåhlin

Ledamot
010–103 62 67
072–239 66 40
charlotte.wahlin@fysioterapeuterna.se

Följ ordförande Stefan Jutterdal

Stefan Jutterdals Twitter:

Sammanträden 2019

  • 22 oktober
  • 3-4 december

Sammanträden 2020

  • 28-29 januari
  • 24 mars
  • 1-2 juni
  • 1-2 september
  • 20-21 oktober
  • 13 november
  • 9 december

Pressbilder

Antagna policys

Logga in för att ta del av förbundsstyrelsens antagna policys.

Protokoll

Logga in för att ta del av protokollen från förbundsstyrelsens möten.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Logga in för att ta del av verksamhetsplanen för 2019 och verksamhetsberättelsen för 2018 med anteckningar. Versionen utan anteckningar kan du ta del av utan inloggning.

Verksamhetsberättelse 2018