Förbundsstyrelsen – Fysioterapeuterna

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen 2023

Foto: Ulf Huett (samtliga bilder på sidan)

Kongressen utser förbundsstyrelse som arbetar i enlighet med den inriktning som kongressen beslutat.

Mandatperioden 2021-2024

 

Cecilia Winberg

Ordförande
070-928 61 13
cecilia.winberg@fysioterapeuterna.se

Sara Barsjö

Vice ordförande
070-792 71 84
sara.barsjo@fysioterapeuterna.se


Mikael Hjerne

Ledamot
070-399 70 48
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se


Philip Ohlsson

Ledamot
073-730 77 04
philip.ohlsson@fysioterapeuterna.se


Annie Palstam

Ledamot
0701-42 13 61
annie.palstam@fysioterapeuterna.se


Ingela Lundholm Tengvall

Ledamot
070-317 56 20
ingela.tengvall@fysioterapeuterna.se


Maria Westin

Ledamot
070-486 10 09
maria.westin@fysioterapeuterna.se

Sammanträden 2024

29-30 januari
13 mars
28-29 maj
21 augusti
4-5 september
16 oktober
14 november
11 december

Pressbilder

Protokoll

Logga in för att ta del av protokollen från förbundsstyrelsens möten.

Antagna policys

Logga in för att ta del av förbundsstyrelsens antagna policys.

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Här hittar du verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner för Fysioterapeuterna. Logga in för att se verksamhetsplanerna.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020