Remissfritt – Fysioterapeuterna

Träffa en fysioterapeut utan remiss!

I dag är det remissfrihet till fysioterapeuter (sjukgymnaster) i landets alla 21 landsting och regioner. Det är fritt fram för dig att välja vilken fysioterapeut (sjukgymnast) du vill träffa.

Valfriheten gäller för alla fysioterapeuter (sjukgymnaster), både för de som arbetar på en vårdenhet som är offentligt driven och de som arbetar på en privat mottagning.KL

Kampanjen Remissfritt.se

Under 2011-2012 drev förbundet kampanjen Remissfritt.se, vars mål var att flera skulle få kunskapen om att det inte behövs en remiss för att träffa en sjukgymnast.

 

 

 

 

Varannan svensk saknar kunskapen

Enligt en undersökning från Synovate (2011) är det endast 53 procent av befolkningen som vet att det inte krävs remiss till en fysioterapeut (sjukgymnast).