Fysioterapeuternas specialistordning

Här finns all information för dig som vill bli specialist enligt Fysioterapeuternas specialistordning.

Kalendarium
apr
21

21 april 2020, 13:00 – 15:00

Specialisthandledning steg 1 - Introduktion till Fysioterapeuternas specialistutbildning

Södra Grev Rosengatan 15, Regionarkivet, Örebro

Distrikt Örebro, Fysioterapeuterna, Specialistordning

AKTUELLT


Alla ansökningar skickas in per e-post

Alla ansökningar inom ramen för specialistordningen skicka in per e-post till specialistansokan@fysioterapeuterna.se.

Alla typer av specialistansökningar innebär:

  • Ansökan om handledare
  • Ansökan om studieplan
  • Ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning (fullföljd studieplan)
  • Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
  • Kompletteringar av tidigare behandlade ansökningar

Till denna e-postadress, specialistansokan@fysioterapeuterna.se skickas endast din kompletta ansökan inför ansökningstillfället.

Läs mer under Om Specialistordningen, via fliken Ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar.

Vid frågor, vägledning och stöd kring din ansökan:

Kontaktar du oss handläggare via specialist@fysioterapeuterna.se eller på telefon 08-567 061 00.


Revidering av Specialistordningen

Revidering av Specialistordningen pågår. Hur arbetet kommer se ut fram till kongressen 2020, 14-15 november, kommer presenteras inom kort.


Specialistutbildningstjänster i Region Sörmland

I Fysioterapi nr 8 (sid 6) går det att läsa om Region Sörmland som inrättat specialistutbildningstjänster för fysioterapeuter. I dokumentet nedan kan ni läsa mer kring bakgrunden till beslut och projekt.

Bakgrund till beslutet och projektet kring specialisttjänster i Sörmland


Viktig information gällande listan Godkända specialister

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (dataskyddsförordningen) i kraft. Detta har medfört att förbundet behövt ta bort listan över godkända specialister och möjliga handledare.

För dig som söker handledare, kontakta specialist@fysioterapeuterna.se 


Upplever du problem med den utfallande texten?

Om du har problem med de nya sidorna och inte kan klicka på den utfallande texten så uppdatera er webbläsare genom att trycka på F5. Upplever du andra problem så hör av dig till vår e-post:specialist@fysioterapeuterna.se


Senast uppdaterad: 2020-01-20

Specialistkommittén

Specialistkommittén består av fem ledamöter som nominerats av sektionerna och därefter utsedda av...

Dokumentbank Specialistordningen

Här finner du alla dokument och mallar du behöver i din väg till att bli specialist enligt...

Kontakt Specialistordningen

Har du frågor gällande Specialistordningen eller önskar du komma i kontakt med Specialistordninge...
Kalendarium
apr
21

21 april 2020, 13:00 – 15:00

Specialisthandledning steg 1 - Introduktion till Fysioterapeuternas specialistutbildning

Södra Grev Rosengatan 15, Regionarkivet, Örebro

Distrikt Örebro, Fysioterapeuterna, Specialistordning