Fysioterapeuternas specialistordning

Här finns all information för dig som vill bli specialist enligt Fysioterapeuternas specialistordning.

AKTUELLT


Med anledning av Covid-19 kopplat till Specialistordningen 


Vi är medvetna om att planerade auskultationer 
inom ramen för specialistutbildningen inte kan komma att genomföras enligt plan då de kan bli inställda eller uppskjutna i och med rådande situation.  
Utifrån detta så kommer här några tips på hur du som sökande kan tänka, oavsett om du har en godkänd studieplan, har en pågående komplettering (av specialistansökan eller dispensansökan) eller planerar att ansöka om specialistkompetens till höstens ansökningstillfälle, 1 september 2020. 

För dig med en pågående studieplan som har en studieplansperiod som sträcker sig förbi 2020-09-01 och inte ska ansöka om specialistkompetens HT20. 

Utifrån rådande läge, rekommenderar vi dig: 

  • med en godkänd studieplan att se över om du kan planera om dina kliniska aktiviteter (exempelvis auskultationer, randning) i din studieplan och genomföra dessa längre fram i din studieperiod. 

  • om möjligt att istället genomföra planerad teoretisk fördjupning(exempelvis litteraturfördjupning med läslogg, webbutbildning andra kurser) under våren och senarelägga planerade kliniska aktiviteter. 

För dig som planerar att ansöka om specialistkompetens till hösten 2020 (specialist, dispensansökningar, kompletteringar) 

Planerar du att söka till höstens tillfälle, 1 september 2020, eller har fått besked om komplettering av din ansökan, och har kliniska aktiviteter inbokade eller ska boka in auskultationer under våren så rekommenderar vi att om möjligheten fortfarande finns genomföra dessa som planerat.  

Andra sätt att genomföra auskultationerna är att boka in en digital träff med den fysioterapeut/sjukgymnast som ni planerat att auskultera hos och ha en digital auskultation” istället för en fysisk auskultation. Det är där med okej att auskultationen inte är en dag. Det viktiga är att du som sökande ser till att denna digitala auskultation ger dig den fördjupade kunskap du behöver kopplat till lärandemålet/lärandemålen. Som sökande ska du fortfarande skriva en ”auskultationsreflektion” från detta tillfälle och ett auskultationsintyg ska utfärdas. 

Hör gärna av dig till Specialistordningens handläggare, specialist@fysioterapeuterna.seom du har ytterligare frågor eller behöver stöd och vägledning gällande detta.


 


Alla ansökningar skickas in per e-post

Alla ansökningar inom ramen för specialistordningen skicka in per e-post till specialistansokan@fysioterapeuterna.se.

Alla typer av specialistansökningar innebär:

  • Ansökan om handledare
  • Ansökan om studieplan
  • Ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning (fullföljd studieplan)
  • Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
  • Kompletteringar av tidigare behandlade ansökningar

Till denna e-postadress, specialistansokan@fysioterapeuterna.se skickas endast din kompletta ansökan inför ansökningstillfället.

Läs mer under Om Specialistordningen, via fliken Ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar.

Vid frågor, vägledning och stöd kring din ansökan:

Kontaktar du oss handläggare via specialist@fysioterapeuterna.se eller på telefon 08-567 061 00.


Revidering av Specialistordningen

Revidering av Specialistordningen pågår. Hur arbetet kommer se ut fram till kongressen 2020, 14-15 november, kommer presenteras inom kort.


Specialistutbildningstjänster i Region Sörmland

I Fysioterapi nr 8 (sid 6) går det att läsa om Region Sörmland som inrättat specialistutbildningstjänster för fysioterapeuter. I dokumentet nedan kan ni läsa mer kring bakgrunden till beslut och projekt.

Bakgrund till beslutet och projektet kring specialisttjänster i Sörmland


Viktig information gällande listan Godkända specialister

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (dataskyddsförordningen) i kraft. Detta har medfört att förbundet behövt ta bort listan över godkända specialister och möjliga handledare.

För dig som söker handledare, kontakta specialist@fysioterapeuterna.se 


Upplever du problem med den utfallande texten?

Om du har problem med de nya sidorna och inte kan klicka på den utfallande texten så uppdatera er webbläsare genom att trycka på F5. Upplever du andra problem så hör av dig till vår e-post:specialist@fysioterapeuterna.se


Senast uppdaterad: 2020-03-24

Specialistkommittén

Specialistkommittén består av fem ledamöter som nominerats av sektionerna och därefter utsedda av...

Dokumentbank Specialistordningen

Här finner du alla dokument och mallar du behöver i din väg till att bli specialist enligt...

Kontakt Specialistordningen

Har du frågor gällande Specialistordningen eller önskar du komma i kontakt med Specialistordninge...