Specialistordning – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas specialistordning

Välkommen till Fysioterapeuternas specialistordning.

Hälso-och sjukvården är en kunskapsintensiv bransch där efterfrågan på specialiserad kompetens växer starkt. Goda möjligheter till livslångt lärande är en förutsättning för att kunna erbjuda en patientsäker, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård. För att möta hälso- och sjukvårdens behov av specialistkompetens inrättades specialistordningen i fysioterapi 1993 och reviderades 2014.

I specialistordningen finns 17 olika områden att specialisera sig inom:
Ergonomi, Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, Hjärt-kärlsjukdomar, Intensivvård, Mental hälsa, Neurologi, Obstetrik, gynekologi och urologi, Onkologi, Ortopedi, Ortopedisk manuell terapi (OMT), Pediatrik, Primär hälso- och sjukvård, Respiration, Reumatologi, Smärta och smärtrehabilitering, Veterinärmedicin och Äldres hälsa

För att nå specialistkompetens enligt förbundets specialistordning, finns två vägar att gå Specialistutbildningen och Ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning.

Varför behövs specialister och hur bidrar specialistkompetenta fysioterapeuter till verksamheten?


Specialister inom fysioterapi behövs för att möta dagens och morgondagens krav på hälso- och sjukvården. Den treåriga grundutbildningen till fysioterapeut ger en mycket bra bas för att möta flera av de krav som patienter och hälso-och sjukvården bör ställa på fysioterapeuter. Som all annan hälso-och sjukvård blir även fysioterapi mer specialiserad och avancerad, därav behövs fysioterapeuter med specialistkompetens.

Fysioterapeuter med specialistkompetens stimulerar till en kostnadseffektiv, patient- och kvalitetssäker verksamhetsutveckling. Förslag på arbetsuppgifter/uppdrag som kan ingå i en specialisttjänst för leg. fysioterapeut/sjukgymnast med specialistkompetens enligt Fysioterapeuternas specialistordning:

  • Ansvar för implementering av evidens och nya arbetssätt
  • Ansvara för utveckling av vårdprogram och riktlinjer
  • Utveckla den specialiserade vården inom specialistområdet eller närliggande område
  • Patientbehandling svårare fall
  • Konsultera kollegor gällande patientfall, vara second opinion
  • Ansvara för internutbildning
  • Delta i forskningsprojekt genom mätning/insamling av data
  • Handleda kollegor under specialistutbildning
  • Vara ett kunskapsstöd för kollegor
  • Övriga uppdrag i överenskommelse med arbetsgivaren

Aktuellt och kalendarium

Här hittar du aktuell information, samt kommande kurser och utbildningar gällande Fysioterapeuter...

Utbildning i specialisthandledning

Fysioterapeuterna fortsätter med utveckling av handledarstöd. Från och med höstens antagning 2021...

Specialistkommittén

Specialistkommittén består av fem ledamöter som nominerats av sektionerna och därefter utsedda av...

Dokumentbank Specialistordningen

Här finner du alla dokument och mallar du behöver i din väg till att bli specialist enligt...

Kontakt Specialistordningen

Har du frågor gällande Specialistordningen eller önskar du komma i kontakt med Specialistordninge...

Kalendarium

okt
28

28 oktober 2021

Utbildning i specialisthandledning - omgång 2

Zoom

Utbildning, Specialistordning