Specialistordningen 2022 – Fysioterapeuterna

Specialistordningen 2022

Välkommen till specialistordningen 2022

Hälso-och sjukvården är en kunskapsintensiv bransch där efterfrågan på specialiserad kompetens växer starkt. Goda möjligheter till livslångt lärande är en förutsättning för att kunna erbjuda en patientsäker, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård. För att möta hälso- och sjukvårdens behov av specialistkompetens inrättades specialistordningen i fysioterapi 1993 och reviderades 2014 och 2021.

Idag finns 17 specialistinriktningar inom fysioterapi:
Arbetshälsa och ergonomi, Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, Hjärt och kärl, Intensivvård, Mental hälsa, Neurologi, Obstetrik, gynekologi och urologi, Onkologi, Ortopedi, Ortopedisk manuell terapi (OMT), Pediatrik, Primärvård, Respiration, Reumatologi, Smärta och smärtrehabilitering, Veterinärmedicin och Äldres hälsa

Specialistordningen 2022 började gälla från och med 1 januari 2022. 

Kalendarium - specialistordningen

mar
27

27 mars 2023, 09:00 – 28 mars 2023, 16:00

Specialistkommittémöte

Stockholm

Specialistordning

apr
17

17 april 2023, 12:00 – 13:00

Frågestund inför extra ansökningstillfälle 1/6 gällande ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning

Digitalt

Specialistordning

maj
08

08 maj 2023, 15:00 – 16:30

Uppstartsseminarium för antagna till specialistutbildningen våren 2023

Digitalt

Specialistordning

maj
22

22 maj 2023, 12:00 – 13:00

Frågestund inför ansökan till specialistutbildningen hösten 2023

Digitalt

Specialistordning

maj
23

23 maj 2023, 12:00 – 13:00

Frågestund inför ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning hösten 2023

Digitalt

Specialistordning