Fysioterapeuterna Studentsektion

Studentsektionen arbetar för att du som fysioterapeutstudent ska få en yrkesidentitet redan under studietiden, för en ökad gemenskap mellan fysioterapeutstudenter på de olika studieorterna och för att göra utbildningarna bättre.

Som medlem i Studentsektionen är du såklart även medlem i Fysioterapeuterna. Ditt medlemskap i Fysioterapeuterna och Studentsektionen ger dig ett nätverk och möjlighet att följa med i viktiga frågor för dig som student och som blivande Fysioterapeut.

Studentsektionen ska verka för att:

  • Inspirera och informera om professionen
  • Påverka utbildningarna
  • Vara en bro mellan studietiden och yrkeslivet
  • Driva viktiga frågor inom förbundet och Saco Studentråd
  • Vara en kommunikationsbrygga mellan förbundet och studenterna
  • Ha en representant i förbundsstyrelsen som för studenternas talan
  • Medverka på kongressen, förbundets högst beslutande organ som äger rum vart fjärde år

Studentsektionens styrelse 2018

Övre raden från vänster; Simon Hansson, ledamot, Luleå, Oliver A. Mouratidis (tidigare representant LInköping) Daniel Ottehall, sekreterare, Umeå och Mikael Fant, ledamot, Västerås.

Nedre raden från vänster; Andrea Lindblom, ordförande, Lund, Emelie Fagerberg. ledamöt, Uppsala och Beatrice Johansson, ledamot, Stockholm.

Studentförmåner

Medlemsavgiften för dig som student är 200 kronor för hela studietiden.

Studentstyrelsen

Önskar du ställa en fråga till Fysioterapeuternas Studentsektion ta kontakt med någon av...

Studieorterna

Fysioterapeutprogrammet, grundutbildningen på 180 hp, finns på åtta orter runt om i landet....

Studentsektionens dokumentbank

Studentsektionen, studentsektionens medlemmar och studentstyrelsen regleras av Fysioterapeuternas...

Swisha och bli studentmedlem

Swisha 200 kronor till Fysioterapeuterna och bli studentmedlem under hela din studietid.

Bli studentmedlem

Medlemsavgiften för dig som är fysioterapeutstudent är 200 kronor för hela studietiden

Senaste nytt på vår Facebooksida