Studentstyrelsen 2020

Önskar du ställa en fråga till Fysioterapeuternas Studentsektion ta kontakt med någon av styrelserepresentanterna.

Kontaktpersoner

 


Ordförande

Robin Jarl (Linköping)
Kontakt: studentsektionenlinkoping@fysioterapeuterna.se 


Vice ordförande

Felicia Norberg (Uppsala)
Kontakt: studentsektionenuppsala@fysioterapeuterna.se


Sekreterare

Tina Henriksson (Stockholm)
Kontakt: studentsektionenstockholm@fysioterapeuterna.se

Ledamot

Jennifer Svensson (Luleå)
Kontalkt: studentsektionenlulea@fysioterapeuterna.se

Ledamot 

Linus Bergendorff (Lund)
Kontakt: studentsektionenlund@fysioterapeuterna.se 

Ledamot

Cornelia Köhler (Umeå)
Kontakt: studentsektionenumea@fysioterapeuterna.se

Ledamot

Johanna Grelsson (Västerås)
Kontalkt: studentsektionenvasteras@fysioterapeuterna.se

Vakant

Göteborg

Kansliets kontaktperson

Studentsektionen har en studentansvarig tjänsteman på kansliet. Önskar du komma i kontakt med kansliet angående studentfrågor, medlemskap i förbundet, avgifter etc. Ta kontakt med Frida Eriksson, professionshandläggare.