Studentstyrelsen

Önskar du ställa en fråga till Fysioterapeuternas Studentsektion ta kontakt med någon av styrelserepresentanterna.

Kontaktpersoner

 


Ordförande

Robin Jarl (Linköping)
Kontakt: studentsektionenlinkoping@fysioterapeuterna.se 

Vice ordförande

Iskra Arachne Hedvall (Göteborg)
Kontakt: studentsektionengoteborg@fysioterapeuterna.se 

Sekreterare

Madeleine Eriksson (Luleå)
Kontakt: studentsektionenlulea@fysioterapeuterna.se

Ledamot 

Emma Nilsson (Lund)
Kontakt: studentsektionenlund@fysioterapeuterna.se 


Ledamot

Tina Henriksson (Stockholm)
Kontakt: studentsektionenstockholm@fysioterapeuterna.se

Ledamot - representant Saco studentråd

Emmy Uusitalo (Umeå)
Kontakt: studentsektionenumea@fysioterapeuterna.se


Ledamot - representant Saco studentråd

Felicia Norberg (Uppsala)
Kontakt: studentsektionenuppsala@fysioterapeuterna.se


Ledamot

Olivia Borgersen (Västerås)
Kontalkt: studentsektionenvasteras@fysioterapeuterna.se

Kansliets kontaktperson

Studentsektionen har en studentansvarig tjänsteman på kansliet. Önskar du komma i kontakt med kansliet angående studentfrågor, medlemskap i förbundet, avgifter etc. Ta kontakt med Frida Eriksson, professionshandläggare.