Studentstyrelsen

Önskar du ställa en fråga till Fysioterapeuternas Studentsektion ta kontakt med någon av styrelserepresentanterna.

Kontaktpersoner

 

Ordförande

Andrea Lindblom (Lund)
fysiostud.lund@gmail.com


Vice ordförande

Emelie Fagerberg (Uppsala)
fysiostud.uppsala@gmail.com


Sekreterare

Daniel Ottehall (Umeå)
fysiostud.umea@gmail.com


Ledamot

Simon Hansson (Luleå)
fysiostud.lulea@gmail.com

 


Ledamot

Mikael Fant (Västerås)
Mail: fysiostud.vasteras@gmail.com


Ledamot

Beatrice Johansson (Stockholm)
mail: fysiostud.stockholm@gmail.com

Ledamot

Robin Jarl (Linköping)
fysiostud.linkoping@gmail.com 

Vakanta platser

Göteborg

Kansliets kontaktperson

Studentsektionen har en studentansvarig tjänsteman på kansliet. Önskar du komma i kontakt med kansliet angående studentfrågor, medlemskap i förbundet, avgifter etc. Ta kontakt med Frida Eriksson, professionshandläggare.