Studentstyrelsen

Önskar du ställa en fråga till Fysioterapeuternas Studentsektion ta kontakt med någon av styrelserepresentanterna.

Kontaktpersoner

 

Ordförande

Robin Jarl (Linköping)

Vice ordförande

Iskra Arachne Hedvall (Göteborg)

Ledamot

Madeleine Eriksson (Luleå)

Ledamot

Emma Nilsson (Lund)

Ledamot

Tina Henriksson (Stockholm)

Ledamot

Emmy Uusitalo (Umeå)

Ledamot

Felicia Norberg (Uppsala)

Ledamot

Olivia Borgersen (Västerås)

Kansliets kontaktperson

Studentsektionen har en studentansvarig tjänsteman på kansliet. Önskar du komma i kontakt med kansliet angående studentfrågor, medlemskap i förbundet, avgifter etc. Ta kontakt med Frida Eriksson, professionshandläggare.