Studentsektionens dokumentbank

Studentsektionen, studentsektionens medlemmar och studentstyrelsen regleras av Fysioterapeuternas stadgar och Studentsektionens stadgar. Studentsektionens verksamhet regleras även av en verksamhetspolicy för 2017-2020 utifrån tagna kongressbeslut och av verksamhetsplanen för 2017. 

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler 2017-2020
Studentsektionens stadgar
Studentsektionens verksamhetspolicy 2017-2020
Studentsektionens verksamhetsplan 2020

Studentsektionens loggor

Fysioterapeuterna studentsektion
Studentsektionens Benjamin

 Åhörarkopior föreläsning "Inför ditt första jobb"

Leg. fysioterapeut - Inför ditt första jobb"