Förbättringskunskap – Fysioterapeuterna

Förbättringskunskap

Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling och förmågan att systematiskt utvärdera verksamheten utifrån ett kvalitets- och förbättringsperspektiv blir allt viktigare.

Professionerna behöver både vara experter inom sina områden och tillgodogöra sig kunskap inom förbättringskunskap för att kunna bidra till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.

Förbättringskunskap som kunskapsområde är basen för förbättringsarbete. Inom förbättringskunskap ligger fokus på kunskaper och färdigheter i att förstå system, lyfta fram variation, förändringspsykologi samt metoder och verktyg för ett lärandestyrt förbättringsarbete. Att sammanföra den professionella utvecklingen med förbättringskunskap ger organisationen möjligheter att utveckla de system som styr organisationen.

Fysioterapeuterna har tagit fram ett introduktionsdokument kring förbättringskunskap och förbättringsarbete (kommer snart) samt en kurs i förbättringskunskap, som kommer att gå under våren 2023 – du kan läsa mer om kursen på sidan Kurs i förbättringskunskap.