Förbättringskunskap – Fysioterapeuterna

Förbättringskunskap

Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling och förmågan att systematiskt utvärdera verksamheten utifrån ett kvalitets- och förbättringsperspektiv blir allt viktigare.

Professionerna behöver både vara experter inom sina områden och tillgodogöra sig kunskap inom förbättringskunskap för att kunna bidra till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.

Förbättringskunskap som kunskapsområde är basen för förbättringsarbete. Inom förbättringskunskap ligger fokus på kunskaper och färdigheter i att förstå system, lyfta fram variation, förändringspsykologi samt metoder och verktyg för ett lärandestyrt förbättringsarbete. Att sammanföra den professionella utvecklingen med förbättringskunskap ger organisationen möjligheter att utveckla de system som styr organisationen.

Förbättringskunskap och förbättringsarbete - en introduktion

Fysioterapeuternas har tagit fram ett introduktionsdokument kring förbättringskunskap och förbättringsarbete.

Då dokumentet är en medlemsförmån krävs det att du loggar in för att ta del av "Förbättringskunskap och förbättringsarbete - en introduktion". 

Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap

Fysioterapeuternar har även tagit fram en kurs i förbättringskunskap. Nästa kursomgång planeras till våren 2024 med start 24 januari. Du kan läsa mer om kursen på sidan Kurs i förbättringskunskap.