Kurs i förbättringskunskap – Fysioterapeuterna

Kurs i förbättringskunskap

Fysioterapeuterna har tagit fram en kurs i förbättringskunskap som syftar till att ge dig en grundläggande kunskap i förbättringskunskap för att kunna initiera och driva konkreta förbättringsarbeten i din kliniska vardag.

Kursen är för dig som tidigare inte gått någon utbildning i förbättringskunskap.

Kursen riktar sig i första hand till de medlemmar som har en pågående specialistutbildning enligt Fysioterapeuternas specialistordning, planerar att ansöka till specialistutbildningen eller planerar att ansöka om dispens från handledning. Kursen riktar sig även till medlemmar som är företagare, för att uppnå kraven i Socialstyrelsens föreskrift om kvalitets- och ledningssystem (SOSFS, 2011:9).

Kursen genomförs digitalt, med en förinspelad introduktionsföreläsning, följt av fem digitala träffar med föreläsning en gång per månad.

Nästa kursomgång planeras till våren 2024 med start 24 januari. Anmälan är öppen och du kan läsa mer och anmäla dig via länken nedan. 

Anmälan till Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap