Mer inspiration och information – Fysioterapeuterna

Mer inspiration och information

Här finns tips på var du hittar med information och inspiration om god och nära vård.

På SKR, Sveriges Kommuner och Regioners webbplats samlar de goda exempel på arbetet med Nära vård. Där kan du även se hur arbetet pågår i din region.

Podd

Samordnaren på Sveriges Kommuner och Regioner för Nära vård heter Lisbeth Löpare. Hon har en podcast där hon samtalar med personer i Sverige utifrån omställning mot en Nära vård.

GPCC, Centrum för personcentrerad vård

GPCC är ett forskningscentrum med klinisk och tillämpad forskning. GPCC invigdes 2010 med stöd från regeringens strategiska forskningssatsning (SFO) inom området vårdforskning, med övergripande mål att stödja och genomföra forskning av hög kvalitet inom personcentrerad vård. Forskningen syftar till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård.