Poddcirkel om nära vård – Fysioterapeuterna

Poddcirkel om nära vård

För att stödja samtalen om nära vård inom förbundet och bland våra medlemmar har vi tagit fram denna poddcirkel. Genom poddcirkeln kan ni tillsammans börja tänka och samtala om utmaningar och fördelar med nära vård. Poddcirkeln passar medlemmar både med och utan förtroendeuppdrag. Inge förkunskap krävs.

Du behöver logga in för att ta del av poddcirkeln.