Specialistordningen 2022 – Fysioterapeuterna

Specialistordningen 2022

Välkommen till specialistordningen 2022.

Hälso-och sjukvården är en kunskapsintensiv bransch där efterfrågan på specialiserad kompetens växer starkt. Goda möjligheter till livslångt lärande är en förutsättning för att kunna erbjuda en patientsäker, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård. För att möta hälso- och sjukvårdens behov av specialistkompetens inrättades specialistordningen i fysioterapi 1993 och reviderades 2014 och 2021.

Idag finns 17 specialistinriktningar inom fysioterapi:
Arbetshälsa och ergonomi, Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, Hjärt och kärl, Intensivvård, Mental hälsa, Neurologi, Obstetrik, gynekologi och urologi, Onkologi, Ortopedi, Ortopedisk manuell terapi (OMT), Pediatrik, Primärvård, Respiration, Reumatologi, Smärta och smärtrehabilitering, Veterinärmedicin och Äldres hälsa

Specialistordningen 2022 började gälla från och med 1 januari 2022.