Specialistordningen 2022 – Fysioterapeuterna

Specialistordningen 2022

Välkommen till den moderniserade specialistordningen

Hälso-och sjukvården är en kunskapsintensiv bransch där efterfrågan på specialiserad kompetens växer starkt. Goda möjligheter till livslångt lärande är en förutsättning för att kunna erbjuda en patientsäker, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård. För att möta hälso- och sjukvårdens behov av specialistkompetens inrättades specialistordningen i fysioterapi 1993 och reviderades 2014 och 2021.

Idag finns 17 specialistinriktningar inom fysioterapi:
Ergonomi, Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, Hjärt-kärlsjukdomar, Intensivvård, Mental hälsa, Neurologi, Obstetrik, gynekologi och urologi, Onkologi, Ortopedi, Ortopedisk manuell terapi (OMT), Pediatrik, Primär hälso- och sjukvård, Respiration, Reumatologi, Smärta och smärtrehabilitering, Veterinärmedicin och Äldres hälsa

Den moderniserade specialistordningen börjar gälla från och med 1 januari 2022 med sin första ansökningsomgång 1 mars 2022.

Kalendarium - specialistordningen

okt
31

31 oktober 2022, 09:00 – 01 november 2022, 16:00

Specialistkommittémöte

Stockholm

Specialistordning

nov
28

28 november 2022, 15:00 – 16:30

Uppstartsseminarium för antagna till specialistutbildningen hösten 2022

Digitalt

Specialistordning

dec
05

05 december 2022, 12:00 – 13:00

Frågestund inför ansökan till specialistutbildningen

Digitalt

Specialistordning

dec
07

07 december 2022, 12:00 – 13:00

Frågestund inför ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning

Digitalt

Specialistordning