Specialistordningen 2022 – Fysioterapeuterna

Specialistordningen 2022

Välkommen till specialistordningen 2022.

Hälso-och sjukvården är en kunskapsintensiv bransch där efterfrågan på specialiserad kompetens växer starkt. Goda möjligheter till livslångt lärande är en förutsättning för att kunna erbjuda en patientsäker, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård. För att möta hälso- och sjukvårdens behov av specialistkompetens inrättades specialistordningen i fysioterapi 1993 och reviderades 2014 och 2021.

Idag finns 17 specialistinriktningar inom fysioterapi:
Arbetshälsa och ergonomi, Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, Hjärt och kärl, Intensivvård, Mental hälsa, Neurologi, Obstetrik, gynekologi och urologi, Onkologi, Ortopedi, Ortopedisk manuell terapi (OMT), Pediatrik, Primärvård, Respiration, Reumatologi, Smärta och smärtrehabilitering, Veterinärmedicin och Äldres hälsa

Specialistordningen 2022 började gälla från och med 1 januari 2022. 

Kalendarium - specialistordningen

aug
17

17 augusti 2023 – 10 december 2023

Anmälan till Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap

Digitalt

Fysioterapeuterna, Specialistordning

dec
11

11 december 2023, 15:00 – 16:30

Uppstartsseminarium för antagna till specialistutbildningen hösten 2023

Digitalt

Specialistordning