Specialistkommittén – Fysioterapeuterna

Specialistkommittén

Specialistkommittén består av fem ledamöter som nominerats av sektionerna och därefter utsedda av förbundsstyrelsen.

Ledamöter

  • Inger Jacobson, ordförande
  • Emma Haglund
  • Linda Ekenros
  • Georg Lohse
  • Marc Karlsson

Uppdrag

Specialistkommittén har till uppgift att granska och besluta om specialistkompetens samt att godkänna handledare och studieplaner. Specialistkommittén, sektionerna och förbundskansliets handläggare ansvarar i samråd för utveckling och utformning av specialistordningen som därefter fastställs av förbundsstyrelsen.

Specialistkommittén består av fem ledamöter, varav en ordförande, och utses av förbundsstyrelsen efter nominering av sektionerna för en mandatperiod på fyra år, med möjlighet till förlängning för ytterligare en mandatperiod. Vid vakans kan fyllnadsval genomföras under mandatperiod.

Handläggning

Till sin hjälp har kommittén två handläggande tjänstemän från förbundets kansli. Handläggarna tar emot och registrerar ansökningar, bistår kommittén och kommunicerar med de sökande. På delegation av kommittén godkänner handläggarna även ansökningar om handledare samt vissa kompletteringar rörande tidigare ansökningar.