Ansökningstillfällen – Fysioterapeuterna

Ansökningstillfällen

Det finns två ansökningstillfällen per år där sista ansökningsdag är:

  • 1 februari 
  • 1 september

Vid dessa tillfällen hanteras alla typer av ansökningsärenden. 

Extra ansökningstillfälle 1/6 2024:

Våren 2024 finns det även möjlighet att ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning vid ytterligare ett ansökningstillfälle. Vid detta tillfälle är endast öppet för dispensansökningsärenden.

Under Vanliga frågor om specialistutbildningen och specialistansökningar hittar du mer information och svar kring hur du skickar in din ansökan, handläggning av ansökan, kostnad för specialistutbildningen med mera.

Extra ansökningstillfällen för dispensansökningar

Förbundsstyrelsen har beslutat om att införa två extra ansökningstillfällen för dispensansökningar för specialistkompetens, ett under 2023 och ett 2024, med sista ansökningsdag:

  • 1 juni 2023
  • 1 juni 2024

Målet med dessa två extra ansökningstillfällen är att uppnå kongressbeslutet om fler fysioterapeuter med specialistkompetens.

Beslutet gäller enbart för de som ska söka specialistkompetens med dispens från handledning och det är enbart dessa ansökningar som kommer att hanteras vid de extrainsatta ansökningstillfällena.