För arbetsgivare – Fysioterapeuterna

För arbetsgivare

Välkommen till sidan för dig som är arbetsgivare och som har arbetstagare som är blivande specialister eller är specialistfysioterapeut.

Varför behövs specialister och hur bidrar specialistkompetenta fysioterapeuter till verksamheten?

Specialister inom fysioterapi behövs för att möta dagens och morgondagens krav på hälso- och sjukvården. Den treåriga grundutbildningen till fysioterapeut ger en mycket bra bas för att möta flera av de krav som patienter och hälso-och sjukvården bör ställa på fysioterapeuter. Som all annan hälso-och sjukvård blir även fysioterapi mer specialiserad och avancerad, därav behövs fysioterapeuter med specialistkompetens.
Fysioterapeuter med specialistkompetens stimulerar till en kostnadseffektiv, patient- och kvalitetssäker verksamhetsutveckling.

Specialisttjänst inom fysioterapi

Förslag på arbetsuppgifter i en specialisttjänst

Nedan kan du som arbetsgivare se några förslag på arbetsuppgifter/uppdrag som kan ingå i en specialisttjänst för leg. fysioterapeut/sjukgymnast med specialistkompetens enligt Fysioterapeuternas specialistordning:

  • Ansvar för implementering av evidens och nya arbetssätt
  • Ansvara för utveckling av vårdprogram och riktlinjer
  • Utveckla den specialiserade vården inom specialistområdet eller närliggande område
  • Patientbehandling svårare fall
  • Konsultera kollegor gällande patientfall, vara second opinion
  • Ansvara för internutbildning
  • Delta i forskningsprojekt genom mätning/insamling av data
  • Handleda kollegor under specialistutbildning
  • Vara ett kunskapsstöd för kollegor
  • Övriga uppdrag i överenskommelse med arbetsgivaren