För arbetsgivare – Fysioterapeuterna

För arbetsgivare

Välkommen till sidan för dig som är arbetsgivare och som har arbetstagare som är blivande specialister eller är specialistfysioterapeut.

Varför behövs specialister och hur bidrar specialistkompetenta fysioterapeuter till verksamheten?

Specialister inom fysioterapi behövs för att möta dagens och morgondagens krav på hälso- och sjukvården. Den treåriga grundutbildningen till fysioterapeut ger en mycket bra bas för att möta flera av de krav som patienter och hälso-och sjukvården bör ställa på fysioterapeuter. Som all annan hälso-och sjukvård blir även fysioterapi mer specialiserad och avancerad, därav behövs fysioterapeuter med specialistkompetens.
Fysioterapeuter med specialistkompetens stimulerar till en kostnadseffektiv, patient- och kvalitetssäker verksamhetsutveckling.

Aktuell statistik

Specialistutbildningstjänst för fysioterapeuter

Modell för en specialistutbildningstjänst

Specialistutbildning för fysioterapeuter är en målstyrd, treårig kliniskt integrerad utbildning med akademisk/teoretisk fördjupning inom specialistområdet. Det dagliga kliniska arbetet är en central del av utbildningen som kombineras med handledning, kurser, auskultationer och andra relevanta utbildningsaktiviteter.

Arbetsgivare som inrättar specialistutbildningstjänster kan utifrån verksamhetens behov vara med och påverka utbildningens upplägg och hur specialistkompetensen kan användas på bästa sätt efter genomförd utbildning.

Fysioterapeuternas modell för en specialistutbildningstjänst innehåller följande villkor:

 • Specialistutbildningstjänsten är en tillsvidareanställning (utbildningsanställning med full lön).
 • Rådande kollektivavtal på arbetsplatsen ska gälla.
 • Tjänsten är heltid fördelat på 75 % kliniskt arbete och 25 % handledning samt planerade utbildningsaktiviteter.

Här är en nedladdningsbar version av informationen ovan: 

Specialistutbildningstjänst för fysioterapeuter (pdf-fil).

För att komma igång

Medarbetaren: För att vara aktuell för en specialistutbildningstjänst behöver fysioterapeuten vara antagen till specialistutbildningen (som administreras av Fysioterapeuterna). Läs mer om behörighetskrav och tillvägagångsätt: https://www.fysioterapeuterna.se/utbildningar/specialistordningen/for-sokande/specialistutbildning/

Arbetsgivaren: Har ansvar för att det finns förutsättningar (tid samt finansiering) för fysioterapeuten att genomföra specialistutbildningen på ett sätt som gagnar både verksamheten och fysioterapeuten och med bibehållen god arbetsmiljö. Eventuella kostnader som kan uppstå är kursavgifter, resa/logi i samband med kursdeltagande samt kostnader för handledning.

Specialisttjänst inom fysioterapi

Förslag på arbetsuppgifter i en specialisttjänst

Nedan kan du som arbetsgivare se några förslag på arbetsuppgifter/uppdrag som kan ingå i en specialisttjänst för leg. fysioterapeut/sjukgymnast med specialistkompetens enligt Fysioterapeuternas specialistordning:

 • Ansvar för implementering av evidens och nya arbetssätt
 • Ansvara för utveckling av vårdprogram och riktlinjer
 • Utveckla den specialiserade vården inom specialistområdet eller närliggande område
 • Patientbehandling svårare fall
 • Konsultera kollegor gällande patientfall, vara second opinion
 • Ansvara för internutbildning
 • Delta i forskningsprojekt genom mätning/insamling av data
 • Handleda kollegor under specialistutbildning
 • Vara ett kunskapsstöd för kollegor
 • Övriga uppdrag i överenskommelse med arbetsgivaren