Aktuell statistik – Fysioterapeuterna

Aktuell statistik

Ta del av sammanställd överblick över antal yrkesverksamma specialistfysioterapeuter samt antal fysioterapeuter med pågående specialistutbildning fördelat per specialistområde respektive per region/distrikt.

Sammanställd överblick 

I sammanställd statistik (medlemsstatistik, uttagen 2023-06-16) ges en överblick över:

  • totalt antal yrkesverksamma specialistfysioterapeuter: 1329st
  • totalt antal fysioterapeuter med pågående specialistutbildning: 341st

 fördelat per specialistområde respektive per region/distrikt.

Aktuell statistik uppdateras årligen i slutet av januari och i slutet av juni.