För handledare – Fysioterapeuterna

För handledare

Välkommen till sidan för dig som är handledare eller ska bli handledare.

Som klinisk handledare inom Specialistutbildningen är din uppgift att:

  • fungera som bollplank och stöd vid utformningen av studieplanen
  • bistå med kollegialt erfarenhetsutbyte i det kliniska arbetet för valda moment eller aspekter kopplat till lärandemålen
  • följa upp att innehållet i planen genomförs och vara ett stöd för reflektion kring lärandet
  • intyga att aktiviteter i studieplanen är genomförda och kompetensmål uppfyllda

Den kliniska handledningen ska motsvara totalt 30 timmar fördelat på tre år vilket kan fördelas på ca fem tillfällen/år. Handledningen kan ske individuellt eller i grupp, och kan ske fysiskt eller på distans

Nätverk för specialisthandledare

Nationellt nätverk för specialisthandledare

Vi har nu skapat ett nätverk via teams för er som är specialisthandledare för fysioterapeuter.

Syftet med detta nationella nätverk som är via teams är att ni specialisthandledare ska ha ett gemensamt forum, där ni kan ställa frågor till varandra, ge varandra tips eller diskutera ämnen som tex Att ge feedback eller återkoppling. 

Vi som administrerar specialistutbildningen på Fysioterapeuterna kommer också att via nätverket delge er information om specialisthandledaraktiviteter och handledarstöd i form av länkar och material.

Om du har frågor eller  önskar vara en del av nätverkat kontakta specialist@fysioterapeuterna.se 

Handledarstöd

Utbildning i specialisthandledning

Fysioterapeuterna erbjuder utbildning i specialisthandledning, som en del i förbundets arbete med utveckling av handledarstöd.

Kursen har som mål att öka deltagarnas kompetens inom medicinsk pedagogik och erbjuder ett ökat kontaktnät mellan kollegor som handleder blivande specialister eller är blivande specialist.

Kursbeskrivning

Behöriga att söka kursen är de som planerar att söka till specialistutbildningen samt dennes handledare.

Vid frågor hör av dig till: specialist@fysioterapeuterna.se