För handledare – Fysioterapeuterna

För handledare

Välkommen till sidan för dig som är handledare eller ska bli handledare.

Som klinisk handledare inom Specialistutbildningen är din uppgift att:

  • fungera som bollplank och stöd vid utformningen av studieplanen
  • bistå med kollegialt erfarenhetsutbyte i det kliniska arbetet för valda moment eller aspekter kopplat till lärandemålen
  • följa upp att innehållet i planen genomförs och vara ett stöd för reflektion kring lärandet
  • intyga att aktiviteter i studieplanen är genomförda och kompetensmål uppfyllda

Den kliniska handledningen ska motsvara totalt 30 timmar fördelat på tre år vilket kan fördelas på ca fem tillfällen/år. Handledningen kan ske individuellt eller i grupp, och kan ske fysiskt eller på distans

Nätverk för specialisthandledare

Nationellt nätverk för specialisthandledare

Vi har skapat ett nätverk via Teams för er som är specialisthandledare för fysioterapeuter.

Syftet med detta nationella nätverk är att specialisthandledare ska ha ett gemensamt forum för utbyte av kunskap och erfarenheter, där ni kan ställa frågor till varandra, ge varandra tips eller diskutera ämnen som tex att ge feedback eller återkoppling. 

Fysioterapeuterna kommer också att via nätverket sprida information om specialisthandledaraktiviteter och handledarstöd i form av länkar och material.

Om du har frågor eller önskar vara en del av nätverket kontakta specialist@fysioterapeuterna.se 

Handledarstöd

Utbildning i specialisthandledning (medicinsk pedagogik)

Fysioterapeuterna erbjuder utbildning i specialisthandledning, som en del i förbundets arbete med utveckling av handledarstöd.

Kursen, Medicinsk pedagogik för specialisthandledare och blivande specialister i fysioterapi, har som mål att öka deltagarnas kompetens inom medicinsk pedagogik samt erbjuda ett ökat kontaktnät mellan kollegor som handleder blivande specialister eller är blivande specialist. Läs mer om kursen nedan:

Behöriga att söka kursen är de som har antagits till specialistutbildningen samt de som är specialisthandledare. 

Nytt kurstillfälle: hösten 2023

Nu kan du anmäla dig till höstens kurstillfälle, se anmälninngslänk nedan: 

Datum och tider för kursen
Kursstart: torsdagen 14/9, kl13:00-16:00.
Resterande kursträffar sker: fredagen 22/9, torsdagen 28/9 och torsdagen 12/10, även de kl13:00-16:00. 
Alla fyra kursträffar genomförs digitalt via Zoom.

Sista anmälningsdatum 5 september. Anmälan kan komma att stängas tidigare om kursen är fullbokad. 

Vid frågor hör av dig tillspecialist@fysioterapeuterna.se

Nästa kurstillfälle  

Hör av dig på ovan mailadress så lägger vi till dig på intresselista för information om nästa kurstillfälle som ges under 2024. Så snart kursdatum är fastställda meddelar vi alla på intresselistan per mail om att aktuell info finns tillgängligt på webben om nästa kommande kurstillfälle. 
Ytterligare möjlighet till fortbildning vid Fysioterapi 2023

Vid förbundets konferensdagar, Fysioterapi 2023 i Göteborg, 4 oktober, ges ytterligare möjlighet till fortbildning kring handledarskap med kursledare Malin Sellberg, Karolinska Institutet:

  • 4/10, kl13:45 - 14:30, Symposium - Framgångsfaktorer för handledning i klinisk lärandemiljö 
  • 4/10, kl14:45 - 15:45, Workshop - Evidensbaserad feedback - en förutsättning för handledning 

Läs mer om ovan programpunkter här: Fysioterapi 2023, 4 oktober i Göteborg