Dispensansökan – Fysioterapeuterna

Dispensansökan

Det är möjligt att ansöka om dispens från handledning i de fall fysioterapeuten anser att alla formella krav samt lärandemål, allmänna och specialistspecifika, är uppfyllda.

Kraven för att ansöka om dispens från handledning är:

  • Akademisk examen på avancerad nivå (lägst magister)
  • Bedömt att du uppfyller allmänna och specialistspecifika lärandemål
  • Genomfört kvalitets- och förbättringsarbete

Dispensansökan ska då innehålla en redogörelse av uppfyllda lärandemål, underlag för tillgodoräknande av utbildningsaktiviteter samt dispensansökan.