Blanketter dispensansökningar – Fysioterapeuterna

Blanketter dispensansökningar

Här finner du de blanketter som är aktuella när du ska ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning

 

Generella dokument

Mall auskultationsintyg
Mall intyg kvalitets- och förbättringsarbete

Arbetshälsa och ergonomi

Dispensansökan

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Dispensansökan

Hjärta och kärl

Dispensansökan

Intensivvård

Dispensansökan

Mental hälsa

Dispensansökan

Neurologi

Dispensansökan

Obstetrik, gynekologi och urologi

Dispensansökan

Onkologi

Dispensansökan

Ortopedi

Dispensansökan

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Dispensansökan

Pediatrik

Dispensansökan

Primärvård

Dispensansökan

Respiration

Dispensansökan

Reumatologi

Dispensansökan

Smärta och smärtrehabilitering

Dispensansökan

Veterinärmedicin

Dispensansökan

Äldres hälsa

Dispensansökan