Blanketter dispensansökningar – Fysioterapeuterna

Blanketter dispensansökningar

Här finner du de blanketter som är aktuella när du ska ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning

 

Generella dokument

Mall auskultationsintyg
Mall intyg kvalitets- och förbättringsarbete

Arbetshälsa och ergonomi

Dispensansökan förbättringsarbete

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Dispensansökan förbättringsarbete

Hjärta och kärl

Dispensansökan förbättringsarbete

Intensivvård

Dispensansökan förbättringsarbete

Mental hälsa

Dispensansökan förbättringsarbete

Neurologi

Dispensansökan förbättringsarbete

Obstetrik, gynekologi och urologi

Dispensansökan förbättringsarbete

Onkologi

Dispensansökan förbättringsarbete

Ortopedi

Dispensansökan förbättringsarbete

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Dispensansökan förbättringsarbete

Pediatrik

Dispensansökan förbättringsarbete

Primärvård

Dispensansökan förbättringsarbete

Respiration

Dispensansökan förbättringsarbete

Reumatologi

Dispensansökan förbättringsarbete

Smärta och smärtrehabilitering

Dispensansökan förbättringsarbete

Veterinärmedicin

Dispensansökan förbättringsarbete

Äldres hälsa

Dispensansökan förbättringsarbete