Blanketter dispensansökningar – Fysioterapeuterna

Blanketter dispensansökningar

Här finner du de blanketter som är aktuella när du ska ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning

Stöd och vägledning

Instruktionsfilm - ansökan dispens från handledning

Generella dokument

Mall auskultationsintyg
Mall läslogg

Arbetshälsa och ergonomi

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Hjärta och kärl

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Intensivvård

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Mental hälsa

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Neurologi

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Obstetrik, gynekologi och urologi

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Onkologi

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Ortopedi

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Pediatrik

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Primärvård

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Respiration

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Reumatologi

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Smärta och smärtrehabilitering

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Veterinärmedicin

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete

Äldres hälsa

Dispensansökan förbättringsarbete
Dispensansökan vetenskaplig presentation av fördjupningsarbete