Specialistordningens webbinarier och seminarier – Fysioterapeuterna

Specialistordningens webbinarier och seminarier

Webbinarium inför ansökan till specialistutbildningen 

Webbinarium för dig som planerar att ansöka till specialistutbildningen samt till dig som är handledare för sökande till specialistutbildningen


Webbinarium inför dispensansökan

Webbinarium för dig som planerar att ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning

 


Uppstartsseminarium

De som antas till specialistutbildningen samt deras handledare kommer att erbjudas att delta i ett uppstartsseminarium. Detta kommer att genomföras i november 2022.

Syftet med seminariet är att ge en gemensam introduktion till specialistutbildningen samt ge möjlighet till nätverkande för både handledare och ST-fysioterapeuter.

Mer information kommer att skickas ut till de som antas under hösten 2022.


Medicinsk pedagogik

Kursen i medicinsk pedagogik för ST-fysioterapeuter och specialisthandledare planeras att genomföras igen till hösten 2022.