Specialistordningens webbinarier och seminarier – Fysioterapeuterna

Specialistordningens webbinarier och seminarier

Webbinarier inför ansökan till specialistutbildningen respektive dispensansökan:

Webbinarium för dig som planerar att ansöka till specialistutbildningen samt till dig som är handledare för sökande till specialistutbildningen:

Webbinarium: Ansöka till specialistubildningen (studieplan och handledare)

Webbinarium för dig som planerar att ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning:

Webbinarium: Ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning 


Uppstartsseminarium

De som antas till specialistutbildningen samt deras handledare kommer att erbjudas att delta i ett uppstartsseminarium. Detta kommer att genomföras i maj 2022.

Syftet med seminariet är att ge en gemensam introduktion till specialistutbildningen samt ge möjlighet till nätverkande för både handledare och ST-fysioterapeuter.

Mer information kommer att skickas ut till de som antas under våren 2022.


Medicinsk pedagogik

Kursen i medicinsk pedagogik för ST-fysioterapeuter och specialisthandledare planeras att genomföras igen till hösten 2022.