Specialistordningens webbinarier och seminarier – Fysioterapeuterna

Specialistordningens webbinarier och seminarier

Webbinarium inför ansökan till specialistordningen

Vid tre tillfällen anordrar vi tre webbinarium för dig som planerar att söka till specialistordningen samt till dig som är handledare, under våren 2022. Under dessa tillfällen kommer vi att gå igenom ansökningsförfarandet för ansökningar i specialistordningen (gäller individuell studieplan samt ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning). Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Om du är intresserad att delta, välj nedan det datum som passar samt fyll i anmälningsformuläret.

Tillfälle 1

När: 19 januari
Tid: 12.00-13.00.
Sista anmälningsdag är 14 januari.

Tillfälle 2

När: 27 januari
Tid: 16.30-17.30.
Sista anmälningsdag är 24 januari.

Tillfälle 3

När: 1 februari
Tid: 08.00 - 09.00
Sista anmälningsdag är 27 januari


Uppstartsseminarium

De som antas till specialistutbildningen samt deras handledare kommer att erbjudas att delta i ett uppstartsseminarium. Detta kommer att genomföras i maj 2022.

Syftet med seminariet är att ge en gemensam introduktion till specialistutbildningen samt ge möjlighet till nätverkande för både handledare och ST-fysioterapeuter.

Mer information kommer att skickas ut till de som antas under våren 2022.


Medicinsk pedagogik

Kursen i medicinsk pedagogik för ST-fysioterapeuter och specialisthandledare planeras att genomföras igen till hösten 2022.