Specialistordningens webbinarier och seminarier – Fysioterapeuterna

Specialistordningens webbinarier och seminarier

Webbinarium inför ansökan till specialistutbildningen 

Webbinarium för dig som planerar att ansöka till specialistutbildningen samt till dig som är handledare för sökande till specialistutbildningen


Webbinarium inför dispensansökan

Webbinarium för dig som planerar att ansöka om specialistkompetens med dispens från handledning

 


Uppstartsseminarium

De som antas till specialistutbildningen samt deras handledare kommer att erbjudas att delta i ett uppstartsseminarium.

Syftet med seminariet är att ge en gemensam introduktion till specialistutbildningen samt ge möjlighet till nätverkande för både handledare och ST-fysioterapeuter.

Mer information  skickas ut till de som antas efter varje ansökningstillfälle.


Kursen i Medicinsk pedagogik - ges våren 2023

Nytt kurstillfälle för kursen i medicinsk pedagogik för dig som har antagits till specialistutbildningen och för dig specialisthandledare med kursstart 25 januari 2023. Läs mer om kursen och anmälan här: