Bli medlem du också!

Vi är den enda organisationen för Sveriges alla fysioterapeuter och sjukgymnaster. Vi ger dig de verktyg, det stöd och den trygghet som du behöver för att kunna förverkliga dig själv och nå dina mål. Genom strategiskt påverkansarbete flyttar förbundet fram professionens positioner, såväl i hälso- och sjukvården som i samhället i stort.

Ansök om medlemskap

Har du frågor om ansökan, kontakta vårt medlemsregister på 08-567 06 150 eller maila medlemsregistret@fysioterapeuterna.se så hjälper de dig.

Ändra dina uppgifter

Krav för medlemskap

För att bli antagen som medlem fordras godkänd sjukgymnast/fysioterapeutexamen samt legitimation från Socialstyrelsen. Studerande vid grundutbildningen till fysioterapeut kan bli studerandemedlem.

Broschyr: Välkommen som medlem

Dubbelanslutning

Fysioterapeuterna har dubbelanslutningsavtal med SULF, LR och Psykologförbundet. För i princip samma avgift får du medlemskap i två förbund. Därmed har du tillgång till bland annat två medlemstidningar och speciellt anpassade medlemsförmåner från två förbund.

Så här gör du för att dubbelansluta dig!

 1. Ansök om ordinarie medlemskap via medlemsansökan.
 2. Fyll i den blankett som avser det förbund som du vill dubbelansluta dig till.
  Samtyckesblankett- SULF
  Samtyckesblankett - Lärarnas Riksförbund
  Samtyckesslankett - Sveriges Psykologförbund
 3. Skriv ut och skriv under blanketten för att sedan scanna in  och maila den till medlemsregistret@fysioterapeuterna.se

Genom att fylla i och skicka in blanketten medger du att Fysioterapeuterna och det andra förbundet får behandla dina personuppgifter sinsemellan.

Medlemsavgift 2020

 • Ordinarie avgift: 290 kr/mån 
 • Studenter: 200 kr/hela studietiden 
 • Pensionärer: 25 kr/mån

Medlemsavgifter 2020

Reducerad medlemsavgift

Från och med 1 juli 2018 får du dra av 25 procent av fackavgiften i din deklaration. Skattereduktionen gäller förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år och tillämpas på medlemsavgifter som betalas in från och med den 1 juli. Fysioterapeuterna kommer att lämna uppgifter om inbetalda medlemsavgifter till Skatteverket, vilket betyder att du som är medlem själv inte behöver anmäla avdraget till Skatteverket.

I december 2018 beslutade riksdagen att skattereduktionen ska avskaffas från och med 1 april 2019.

Guest membership

If you are a physiotherapist who wishes to work in Sweden, paying full membership fee to your home association in any of the Nordic countrys, you have the possibility of guest membership in The Swedish Association of Physiotherapists. The guest membership is valid for up to one year.

You will get membership magazine sent to you.  

Read more in the agreement between the Nordic membershiporganizations  here

Glöm inte gå med i a-kassan!

Blir du arbetslös så måste du ha varit ansluten till Akademikernas a-kassa där du som är medlem kan ansöka om medlemskap. A-kassan är skild från förbundet och du ansöker om medlemskap i a-kassan separat.