Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Kongressombud

Till varje kongress väljs ombud som representerar sitt distrikt/sin sektion. Totalt finns 85 mandat. Alla medlemmar kan nominera ombud. En nominering är ett förslag, ombuden väljs på distriktets/sektionens årsmöte.

Som kongressombud företräder man sitt distrikt/sin sektion. Den som väljs till kongressombud deltar på kongressen och är med och fattar beslut – röstar. För att vara så bra förberedd som möjligt behöver man läsa alla handlingar och prata med medlemmarna i sitt distrikt/sin sektion innan kongressen, så att man känner att man kan företräda dem på ett bra sätt.

Man behöver inte ha någon särskild förkunskap för att bli kongressombud. Alla ombud erbjuds utbildning och information kring hur arbetet går till på en kongress.

Alla medlemmar kan nominera kongressombud. Nomineringarna tas omhand av distrikt och sektioner och valet av ombud sker vid respektive distrikts årsmöte samt av respektive sektion, inklusive studentsektionen. Den du nominerar behöver vara medlem i Fysioterapeuterna och ditt distrikt/din sektion. Personen behöver också vara tillfrågad och ha tackat ja. Det går även bra att nominera sig själv till uppdraget.

Totalt finns 85 mandat att fördela på distrikt, sektioner och studenter. Sektioner (16 stycken) och studenter (de åtta utbildningsorterna) har vardera ett (1) mandat. Resterande 61 mandat fördelas på de 21 distrikten utifrån hur många medlemmar respektive distrikt har per den 31/12 2023. Alla distrikt har minst två mandat var.