Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Valberedning 2021-2024

Valberedningen har till uppgift att förbereda valen inför kongressen. Det handlar framförallt om förbundsstyrelseledamöter samt ledamöter till rådet för etik och hållbarhet.

Samlar underlag

Inför kongressen samlar valberedningen information från många olika håll när förslagen till nya företrädare ska tas fram. Det gör man bland annat genom att föra samtal med den sittande förbundsstyrelsen och anställda på kansliet om vilken kompetens och erfarenhet som är viktig för kommande mandatperiod.

Alla kan nominera

Alla medlemmar har möjlighet att nominera kandidater till de olika uppdragen som ska väljas på kongressen. Du kan även nominera dig själv. Alla förslag behandlas konfidentiellt och synpunkter på potentiella kandidater välkomnas.

Valberedningen tar fram förslag

När alla nomineringar kommit in intervjuar valberedningen de nominerade. Sedan tar de fram ett förslag som presenteras i god tid innan kongressen, så att ombuden kan förankra det val som ska göras.

Nuvarande valberedning valdes av kongressen 2020.

Valberedning inför kongress 2024

Catharina Bäcklund 

Daniel Brandon

Mathias Andersson

Suppleanter

Wiveca Englund

Eva Holmgren

Lars Lundgren

Kontakta valberedningen

kansli@fysioterapeuterna.se