Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Specialistfysioterapeut – vad är det?

Specialister inom fysioterapi behövs för att möta dagens och morgondagens krav på hälso- och sjukvården. Det finns 17 specialistinriktningar inom fysioterapi.

Fysioterapeuter med specialistkompetens stimulerar till en kostnadseffektiv, patient- och kvalitetssäker verksamhetsutveckling genom att:

  • ansvara för implementering av evidens och nya arbetssätt
  • utveckla vårdprogram inom specialistområdet
  • stödja utvecklingen av evidensbaserad fysioterapi
  • ta sig an komplicerade kliniska frågeställningar
  • bedöma, diagnosticera och behandla komplexa och/eller sällan förekommande patientfall
  • verka som instans för second opinion
  • handleda kollegor.

Idag finns 17 specialistinriktningar inom fysioterapi: arbetshälsa och ergonomi, fysisk aktivitet och idrottsmedicin, hjärt- och kärl, intensivvård, mental hälsa, neurologi, obstetrik, gynekologi och urologi, onkologi, ortopedi, ortopedisk manuell terapi (OMT), pediatrik, primärvård, respiration, reumatologi, smärta och smärtrehabilitering, veterinärmedicin samt äldres hälsa.