Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Press & opinion

Kontakta oss gärna för kommentarer i frågor som rör fysioterapeuters yrkesutövning och professionsutveckling. Du är även välkommen att vända dig till oss för fakta om yrket fysioterapeut och kunskapsområdet fysioterapi.

Förbundsordförande Cecilia Winberg.

Cecilia Winberg, förbundsordförande

Cecilia Winberg valdes till förbundsordförande för Fysioterapeuterna vid kongressen 2020. I sitt uppdrag har Cecilia ett särskilt engagemang i att visa på bredden av fysioterapeuters kompetens samt att skapa en starkare gemenskap i förbundet och en tydlig koppling mellan de fackliga frågorna och professionsfrågorna.

Läs mer

Pressmeddelanden

Här hittar du Fysioterapeuternas pressmeddelanden.

Pressmeddelanden

Frågor & svar

Vad innebär det att Fysioterapeuterna är ett fack- och professionsförbund?

Som fack- och professionsförbund arbetar vi både med att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av vår profession. Vi företräder dig som medlem i förhandlingar och stöttar dig när du hamnar i svåra situationer i ditt arbetsliv. Men vi är också en plattform för dig att utvecklas i ditt yrke till exempel via kurser och utbildningar.

Förbundet bedriver också ett omfattande påverkansarbete gentemot beslutsfattare och myndigheter för att fysioterapeuters kompetens ska användas på ett sätt som kommer medborgare och samhälle till del på bästa sätt. 

Vi ser att vårt yrkesutövande, våra utbildningar och forskning inom vårt kunskapsområde hänger nära samman med villkoren i arbetslivet, exempelvis lön, arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling. Tillsammans i förbundet utvecklar vi vården och arbetar för ett hållbart yrkesliv och bra villkor. 

Vem är fysioterapeuternas förbundsordförande?

Cecilia Winberg valdes till fysioterapeuternas förbundsordförande vid kongressen 2020.  

 

 

Läs mer om Cecilia

Vilka personer är ledamöter i förbundsstyrelsen?

Vad kan jag som patient få för hjälp av en fysioterapeut?

Fysioterapeuter arbetar både förebyggande och hälsofrämjande med fysisk aktivitet och rörelse, men också med rehabilitering vid skada och sjukdom. Det kan exempelvis röra sig om smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem och psykisk ohälsa.  

Är du patient och i behov av att hitta en fysioterapeut som passar just dig – vänd dig i första hand till din vårdcentral eller 1177.se. Du behöver ingen remiss för att få hjälp av en fysioterapeut. 

1177.se

Vad gör en specialistfysioterapeut?

En specialistfysioterapeut ansvarar för implementering av evidens och nya arbetssätt, samt utvecklar vårdprogram och stödjer utvecklingen av evidensbaserad fysioterapi. De tar sig an komplicerade kliniska frågeställningar, bedömer, diagnosticerar och behandlar komplexa och/eller sällan förekommande patientfall. Dessutom verkar de som instans för second opinion och handleder kollegor. Det finns 17 specialistinriktningar inom fysioterapi.

Fysioterapeuter med specialistkompetens stimulerar till en kostnadseffektiv, patient- och kvalitetssäker verksamhetsutveckling genom att:

  • ansvara för implementering av evidens och nya arbetssätt
  • utveckla vårdprogram inom specialistområdet
  • stödja utvecklingen av evidensbaserad fysioterapi
  • ta sig an komplicerade kliniska frågeställningar
  • bedöma, diagnosticera och behandla komplexa och/eller sällan förekommande patientfall
  • verka som instans för second opinion
  • handleda kollegor.
Läs mer om specialistutbildningen
Alla frågor & svar