Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Gruppbild av förbundsstyrelsen 2021-2024

På bilden: Annie Palstam, Philip Ohlsson, Mikael Hjerne, Kristina Wiggefors (avslutade sitt uppdrag 221231) Cecilia Winberg, Maria Westin, Sara Barsjö samt Ingela Lundholm Tengvall. Foto: Ulf Huett

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen utses av kongressen vart fjärde år. Förbundsstyrelsen styr och leder förbundets arbete under mandatperioden, i enlighet med kongressens beslutade inriktning.

Förbundsstyrelsen sammanträder minst sex gånger per kalenderår. Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden publiceras här på webbplatsen.

Det krävs att minst fem ledamöter är närvarande för att styrelsens beslut ska gälla. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Arbetsutskott

Arbetsutskottet består av förbundsordförande, vice förbundsordförande samt ytterligare en ledamot av förbundsstyrelsen. Arbetsutskottet förbereder förbundsstyrelsens sammanträden och tar fram förslag till beslut. Arbetsutskottet kan också själva fatta beslut i frågor som inte är principiella.

Förbundsstyrelse 2021-2024

Cecilia Winberg, förbundsordförande

070-928 61 13, cecilia.winberg@fysioterapeuterna.se

 

Sara Barsjö, vice ordförande

070-792 71 84, sara.barsjo@fysioterapeuterna.se

 

Mikael Hjerne, ledamot

070-399 70 48, mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se

 

Philip Ohlsson, ledamot

073-730 77 04, philip.ohlsson@fysioterapeuterna.se

 

Annie Palstam, ledamot

0701-42 13 61, annie.palstam@fysioterapeuterna.se

 

Ingela Lundholm Tengvall, ledamot

070-317 56 20, ingela.tengvall@fysioterapeuterna.se

 

Maria Westin, ledamot

070-486 10 09, maria.westin@fysioterapeuterna.se