Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Sektionens verksamhet

OMT-sektionen bedriver ett omfattande arbete som berör utbildning, evidens- och kunskapsutveckling inom OMT som är ett internationellt specialistområde inom muskuloskeletal fysioterapi. Sektionens vision är att vara ledande inom muskuloskeletal fysioterapi.

Sektionen är utbildningsansvarig och kvalitetssäkrar utbildningen utifrån IFOMPTs utbildningsprogram och standards.

Styrelsearbetet arbetar för att främja en god samverkan inom och utom förbundet, bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda sektionens arbete och vision. Styrelsen representerar också sektionen och förbundet i olika sammanhang.

Utifrån detta är sektionens uppdrag att stödja medlemmar i sin kompetensutveckling inom muskuloskeletal fysioterapi av högsta kvalitet.