Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Vad är OMT

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (rörelsesystemet).

Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder. De inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell och grundas på aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.