Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Studentsektionen

Studentsektionen arbetar för att förbundets studentmedlemmar ska få en yrkesidentitet redan under studietiden, för en ökad gemenskap mellan fysioterapeutstudenter på de olika studieorterna och för att göra utbildningarna bättre.

Studentstyrelsen

Just nu finns ingen vald styrelse för studentsektionen.

Vill du engagera dig? Hör gärna av dig till oss! 

Kontaktuppgifter

Som studerande till fysioterapeut kan du bli medlem från första dagen på din utbildning. Du blir då medlem i studentsektionen. 

Studentsektionen leds av en egen styrelse. Studentsektionens ordförande är adjungerad till förbundsstyrelsen. 

Sektionen anordnar särskilda webbinarier och andra händelser för studerandemedlemmar under terminerna. 

Studentsektionen ska verka för att:

  • Inspirera och informera om professionen
  • Påverka utbildningarna
  • Vara en bro mellan studietiden och yrkeslivet
  • Driva viktiga frågor inom förbundet och Saco Studentråd
  • Vara en kommunikationsbrygga mellan förbundet och studenterna
  • Ha en representant i förbundsstyrelsen som för studenternas talan
  • Medverka på kongressen, förbundets högst beslutande organ som äger rum vart fjärde år.