Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Sektionsrådet

Sektionsstyrelse för Sektion Andning och cirkulation

Andre Nyberg Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin

Sofia Ryman Augustsson Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Habilitering och pediatrik

Sektionsstyrelse för Sektion Kvinnors Hälsa

Sara Sahlén Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Mekanisk Diagnostik och Terapi

Henrik Åhlander Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Neurologi

Camilla Ekwall Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Ortopedisk kirurgisk rehabilit

Caroline Ståhl Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Ortopedisk Manuell Terapi

Benjamin Zairi Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Primärvård

Rebecca Nugent Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Reumatologi

Karina Malm Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Veterinärmedicin

Ida Anna Brantberg Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Äldres hälsa

Låtta Hasselgren Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi

Kjerstin Stigmar Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi

Anna Gradeen Ordförande

Sektionsstyrelse för Smärtsektionen

Mathias Andersson Ordförande