Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Distrikt

Förbundets lokala verksamhet är uppbyggt av 21 distrikt. Varje distrikt motsvarar i princip regionernas indelning. I vänsterspalten ser du alla distrikt listade.

Frågor & svar

Hur jobbar förbundet lokalt?

På många arbetsplatser finns förtroendevalda arbetsplatsombud, som du kan vända dig till för råd och stöd. Arbetsplatsombudet har mandat att företräda förbundets medlemmar hos den egna arbetsgivaren.

Förbundets lokala verksamhet är uppbyggt av 21 distrikt. Varje distrikt motsvarar i princip regionernas indelning. 

Distriktets medlemmar utser vid årsmötet en distriktsstyrelse, som styr verksamheten. Distriktet driver förbundets frågor lokalt.

Som medlem är du välkommen att kontakta ditt distrikt om du har frågor som rör din arbetssituation och dina arbetsvillkor och inte har ett arbetsplatsombud som kan svara på frågor där du jobbar, eller om du vill engagera dig i det lokala fackliga arbetet.

Distrikt

Vad är skillnaden mellan distrikt och sektion?

Förbundets lokala verksamhet är uppbyggt av 21 distrikt. Varje distrikt motsvarar i princip regionernas indelning och är till för alla som arbetar inom det geografiska området. Distriktet driver förbundets frågor lokalt, företräder förbundet i förhandlingar samt ger medlemmar råd och stöd i frågor som rör anställning och villkor. 

För att främja medlemmarnas professionsutveckling finns 16 olika sektioner. Sektionernas uppdrag är att sprida kunskap om sina respektive områden, bland annat genom att anordna kurser och utbildningar, hålla i nätverk och bevaka kunskapsutvecklingen nationellt och internationellt. 

Vad innebär det att Fysioterapeuterna är ett fack- och professionsförbund?

Som fack- och professionsförbund arbetar vi både med att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av vår profession. Vi företräder dig som medlem i förhandlingar och stöttar dig när du hamnar i svåra situationer i ditt arbetsliv. Men vi är också en plattform för dig att utvecklas i ditt yrke till exempel via kurser och utbildningar.

Förbundet bedriver också ett omfattande påverkansarbete gentemot beslutsfattare och myndigheter för att fysioterapeuters kompetens ska användas på ett sätt som kommer medborgare och samhälle till del på bästa sätt. 

Vi ser att vårt yrkesutövande, våra utbildningar och forskning inom vårt kunskapsområde hänger nära samman med villkoren i arbetslivet, exempelvis lön, arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling. Tillsammans i förbundet utvecklar vi vården och arbetar för ett hållbart yrkesliv och bra villkor.