Sektioner – Fysioterapeuterna

Sektioner

För att främja medlemmarnas professionsutveckling finns det 16 olika sektioner, som arbetar med professionsfrågor inom olika områden och bland annat arrangerar kurser och utbildningar.

Sektionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Sektionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Sektionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.


Välj eller byt sektion

I medlemskapet i Fysioterapeuterna ingår även medlemskap i en (1) vald sektion. Medlem som önskar tillhöra ytterligare sektion/sektioner betalar extra avgift.
Avgiften är 150kr/år/sektion och debiteras 13 kr/månad.

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap.
Logga in och gå till Min sida för att se vilken/vilka sektioner du tillhör och för att ändra.

Välkommen till Sektionen för Andning och Cirkulation!

Arbetar du inom eller är intresserad av: intensivvård kardiologi kirurgi lungmedicin njurmedicin...

Välkommen till Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi!

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö...

Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Välkommen till Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

Sektionen för habilitering och pediatrik

Sektionens uppgift är att verka för utveckling och spridning av metodik inom pediatrisk...

Sektionen för kvinnors hälsa

Sektionen för Kvinnors hälsa verkar för alla fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar inom...

Sektionen för Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)

MDT representeras i Sverige av MDT-sektionen inom Fysioterapeuterna och Svenska McKenzieinstiutet...

Välkommen till Sektionen för Fysioterapeuter inom Mental Hälsa

På sektionens hemsida hittar du information om sektionens arbete, kurser och utbildningar samt...

Sektionen för neurologi

Sektionen för neurologi har som uppgift att ge inspiration och sprida kunskap till fysioterapeute...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi uppgift är att ge inspiration och sprida kunsk...

Välkommen till OMT-sektionen!

OMT-fysioterapeuter diagnosticerar problem från det neuro-muskulo-skelettala rörelsesystemet. Vi...

Välkommen till Sektionen för Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering!

Syftet med Ok-sektionen är att vara ett nätverk för fysioterpeuter som arbetar med ortopedkirurgi...

Välkommen till sektionen Primärvård!

Sektionen bildades 2006. Vi vänder oss till alla fysioterapeuter/sjukgymnaster inom den öppna...

Sektionen för Reumatologi

Sektionen för Reumatologi vänder sig till dig som är intresserad av rörelseorganens sjukdomar.

Välkommen till Smärtsektionen!

Smärtsektionen är sektionen för dig med specialintresse inom smärta.

Sektionen för veterinärmedicin

Välkommen till sidan för dig som är fysioterapeut med djurintresse! Just nu väntar vi på beslut a...

Välkommen till Sektionen för Äldres hälsa

Sektionen Äldres Hälsa vill sprida kunskap om vikten av fysisk aktivitet, träning och...