Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Tält vid en sjö en sommarkväll.

Bild: Colourbox.

Vanliga frågor om semester

Sommarmånaderna innebär för de flesta en längre sammanhållen semesterperiod. Men vad gäller om chefen ringer, eller om jag blir sjuk? Här hittar du vanliga frågor och svar om semester.

Frågor & svar om semester

Får arbetsgivaren ”ta tillbaka” redan beviljad semester?

Ja, arbetsgivaren kan dra in beviljad semester om skäl finns. Om det sker ska eventuell ekonomisk skada för den enskilde kompenseras, exempelvis biljetter som brinner inne. 
En arbetsgivare som överväger att ändra beviljad semester på grund av oförutsedda händelser ska göra en prövning innan beslutet fattas. 

En avvägning ska ske mellan att verksamheten ska fungera tillfredsställande med arbetstagarens rätt till semester. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och arbetsgivaren måste kunna visa att man försökt lösa situationen på annat sätt, ex med vikarie. Innan beslut ska arbetsgivaren förhandla enligt 11 och 13 §§ MBL.

Får arbetsgivaren avbryta påbörjad semester?

Ja, arbetsgivaren kan avbryta semester och beordra att du kommer tillbaka till arbetet men det måste finnas synnerliga skäl till det och ska kompenseras enligt kollektivavtalet.

Om du tvingas avbryta din semester och återgår till arbetet gäller att du får din ordinarie lön, samt att du får tillbaka de semesterdagar som du skulle ha tagit ut. Arbetsgivaren ska också ersätta dig för de kostnader som avbrottet i semestern orsakat. Det kan handla om kostnader för att avboka eller omboka en planerad resa.

Det kan finnas regleringar kring detta i ditt kollektivavtal. Eftersom det kan skilja sig åt mellan de olika sektorerna bör du ta reda på vad som gäller just inom det kollektivavtalsområde där du arbetar. För kommun och region se AB §27 mom. 13.

Behöver jag vara tillgänglig under semestern?

Nej, du behöver inte vara anträffbar varken på mejl eller telefon under din semester. Du behöver inte heller ha beredskap under din semester.

Syftet med semesterlagen är att ge möjlighet till vila och återhämtning. Din arbetsgivare har ansvar för att organisera arbetet så att medarbetarna har möjlighet att koppla bort jobbet under semestern.

Kan jag avbryta semestern om jag eller mitt barn blir sjuk?

Ja, du får avbryta semestern om du blir helt sjukskriven och kan då spara semesterdagarna till ett senare tillfälle. Så snart du kan behöver du anmäla till din arbetsgivare att du är sjuk och du måste kunna styrka de skäl du anger för att avbryta semestern, om din arbetsgivare begär det. Sjukdom ska alltid styrkas from dag 8 eller tidigare om arbetsgivaren begär det.  

Samma sak gäller om ditt barn blir sjukt under din semester. Då anmäler du det till din arbetsgivare och byter dina semesterdagar mot vård av barn och tillfällig föräldrapenning.

Måste jag ta ut min semester under sommaren?

Du kan komma överens med din arbetsgivare om att ta ut din längre sammanhållna semester under en annan tid på året, men det är inte något du har rätt till enligt lag. Prata med din arbetsgivare i god tid, för att ha störst chans att hitta en lösning som passar både dig och verksamheten.

Har jag rätt att ta ut kvarvarande semesterdagar under min uppsägningstid?

Nej. När det gäller semester under uppsägningstiden krävs att arbetsgivare och arbetstagare är överens. Du kan inte själv bestämma att du ska ta ut kvarstående semester och chefen kan inte lägga ut dina innestående semesterdagar.

Om du redan har fått semester beviljad under din uppsägningstid så kan inte chefen dra tillbaka den.

Vill du i stället ha alla dina innestående semesterdagar i pengar när du slutar din anställning har du rätt att bestämma om det. Då får du pengarna med slutlönen som betalas ut en månad efter du slutat.

Tjänar jag in semester när jag är sjuk eller föräldraledig?

Ja, du tjänar in semesterdagar när du är sjukskriven, men frånvaro på grund av sjukdom är semesterlönegrundande i max 180 dagar under ett helt intjänandeår enligt 17 § Semesterlagen. Om du är frånvarande oavbrutet under ett helt intjänandeår upphör din rätt att tjäna in semester under sjukskrivningen.

När du är föräldraledig tjänar du också in semesterdagar. Hur lång tid som är semesterlönegrundande beror på anledningen till att du är föräldraledig.

Alla frågor & svar