Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Kunskapsmaterial om levnadsvanor

Här hittar du som arbetar inom vården och du som är patient eller närstående material om hälsosamma levnadsvanor. Många livsstilssjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och KOL kan förebyggas med goda levnadsvanor.

Kunskapsstöd till vårdpersonal

Barn och unga

Broschyr: Unga kroppar är gjorda för rörelse (pdf)

Presentation: Kort version Unga kroppar (pdf)

Manusstöd: Unga kroppar kort version (pdf)

Presentation: Lång version Unga kroppar (pdf)

Manusstöd: Unga kroppar lång version (pdf)

 

Presentation: Hälsosamma levnadsvanor, samtalsstöd åk 4-6 (pdf)

Presentation: Hälsosamma levnadsvanor, samtalsstöd åk 7-9 + gymn åk 1 (pdf)

 

Presentation: Rörelseglädje och fysisk aktivitet för 9-12-åringar, stöd till familjen (ppt).

 

Om fysisk aktivitet på recept

Presentation: Fysisk aktivitet på recept (FaR) del 1 (pdf)

Presentation med inspelat ljud, ca 19 minuter (Youtube)

Presentation: Fysisk aktivitet på recept (FaR) del 2 (pdf)

Presentation med inspelat ljud, ca 20 minuter (Youtube)

 

Fysisk aktivitet och minskat stillasittande för äldre

Presentation: Fysisk aktivitet för äldre i hemmiljö (ppt)

Presentation: Fysisk aktivitet för äldre på SÄBO (ppt)

 

Primärvård – Goda levnadsvanor som primär cancerprevention

Informationsfilmer om goda levnadsvanor som primär cancerprevention 

 

Fysisk aktivitet vid KOL

Presentation: Fysisk aktivitet vid KOL (ppt)

 

Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa

Presentation: Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa (ppt) 

 

Kunskapsstöd till patienter och närstående

Bröstcancer: Må bättre vid bröstcancer med fysisk aktivitet och träning (pdf)

Bukoperation: Stark inför bukoperation – stark för livet (pdf)

Hjärtkirurgi: Levnadsvanor vid hjärtkirurgi – råd till dig som är patient eller närstående (pdf)

KOL: Aktiv vid KOL (pdf)

MS: Fysisk aktivitet och träning vid MS (pdf)

Prostatacancer: Må bättre vid prostatacancer med fysisk aktivitet och träning (pdf)

Psykisk hälsa: Fysisk aktivitet – din väg till bättre psykisk hälsa (pdf)

Ryggkirurgi: Stark inför ryggkirurgi – stark för livet (pdf)

Stroke: Stark efter stroke (pdf)

 

På arabiska: Våra kroppar är gjorda för rörelse (pdf)

Levnadsvaneprojektet

Om projektet

Levnadsvaneprojektet är Fysioterapeuternas arbete för att stödja implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor. Projektet verkar för öppenhet, delaktighet, geografisk spridning och samverkan mellan olika professioner.

Samarbetspartners i levnadsvaneprojektet

Socialstyrelsen, Dietisternas Riksförbund, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Kommuner och regioner SKR, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA).

Fakta om levnadsvanor

Livsstilssjukdomar (Non Communicable Diseases (NCD) på engelska), är de sjukdomar som ökar mest. Till dem räknas exempelvis hjärtsjukdomar, stroke, cancer, KOL, astma och diabetes.

WHO:s kartläggning visar att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga 80 procent av all hjärt- och kärlsjukdom, stroke och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga 90 procent av diabetes typ 2. Den som inte röker, äter hälsosamt, är tillräckligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever längre jämfört med den som har ohälsosamma levnadsvanor.